Informasjon

Bipolar lidelse under graviditet og etter fødsel

Temaside om Korona

Behandling etter fødselen

Debut av og symptomforverring ved bipolar lidelse er vanlig etter fødselen. Noen ganger er symptomene til stede allerede under innleggelsen i fødeavdelingen. Tidlige tegn kan være rastløshet, agitasjon, irritabilitet og søvnløshet. Ofte ses rask symptomforverring og hurtige skiftninger i symptomer og tegn. Spesielt må man være oppmerksom på mulig selvmordsrisiko og – i ytterste konsekvens – risiko for at mor tar livet av barnet1,6.

Utbrudd av psykose etter fødselen krever behandling i psykiatrisk institusjon. Behandlingen består i å skjerme kvinnen og medisinere med antipsykotiske legemidler. Elektrosjokk behandling (ECT) er en effektiv behandling og kan være aktuelt.

Amming kan oppleves stressende og slitsomt for kvinnen, og man velger ofte å stanse ammingen med et hormonhemmende middel. Også risikoen for overgang av medisiner med morsmelken til barnet, gjør at man i de fleste tilfeller anbefaler kvinnen å ikke amme.

Forrige side Neste side