Informasjon

Bipolar lidelse under graviditet og etter fødsel

Temaside om Korona

Oppfølging

En oppblussing av en bipolar lidelse i tilslutning til en fødsel er også en stor belastning for far og eventuelle søsken. Det er derfor viktig at helsetjenesten er nøye med å følge dem opp. Sykdomstilstanden lar seg behandle og har god prognose.

Kvinnen bør følges tett hele det første året etter fødselen. Kontinuerlig legemiddelbehandling er avgjørende for prognosen.

Forrige side Neste side