Informasjon

Graviditet og diabetes

Gravide med diabetes type 1 og type 2 har høyere risiko for komplikasjoner. Noen gravide utvikler såkalt svangerskapsdiabetes. Felles er at god blodsukkerkontroll under svangerskapet i betydelig grad reduserer risikoen for misdannelser hos fosteret.

Hva er diabetes ved graviditet?

Diabetes mellitus er en kronisk tilstand med høyt blodsukker og andre forstyrrelser som skyldes mangel på insulin, eller nedsatt følsomhet for insulin. Type 1-diabetes krever insulintilførsel utenifra, mens type 2-diabetes i de fleste tilfeller behandles med sunt kosthold, gode mosjonsvaner og eventuelt blodsukkersenkende tabletter. Bare en begrenset andel av pasienter med type 2-diabetes behandles med insulininnsprøytinger.

Under graviditet er det av stor betydning at kvinner som har diabetes, følges tett og får god behandling. Dette kan forebygge komplikasjoner både for mor og barn. 

Motstand mot insulin (insulinresistens) øker normalt i alle svangerskap. Hos noen blir dette så uttalt at de får redusert toleranse for glukose. Denne tilstanden kalles svangerskapsdiabetes. Det kan betraktes som en mildere form for diabetes, som i de fleste tilfeller går over etter svangerskapet. 

I 2016 fant man svangerskapsdiabetes hos 5,4 prosent av alle norske kvinner, det er mer enn fem ganger flere enn i år 2000. I tillegg hadde en halv prosent av alle gravide diabetes type 1, og 0,26 prosent diabetes type 2. 

 

Animasjon av svangerskapsdiabetes
Neste side