Informasjon

Graviditet og diabetes

Årsaker

Diabetes type 1 skyldes at immunforsvaret ødelegger cellene i bukspyttkjertelen som produserer insulin (det er en autoimmun sykdom).

Diabetes type 2 skyldes at kroppen produserer for lite insulin, eller at insulinet virker for dårlig/cellene har redusert følsomhet for insulinet.

Svangerskapsdiabetes oppstår oftest hos personer som fra før har redusert følsomhet for insulin, eventuelt har et blodsukker i øvre grenseområde. Slik redusert følsomhet for insulin kan blant annet ha sammenheng med overvekt/fedme eller PCOS.

Risikogrupper. Enkelte faktorer øker risikoen for utvikling av svangerskapsdiabetes. Dette gjelder blant annet alder over 35 år, forekomst av diabetes type 1- og 2 i nærmeste slekt (foreldre eller søsken), overvekt og fedme, tidligere svangerskapsdiabetes eller tidligere komplikasjoner i svangerskap eller ved fødsel som kan settes i sammenheng med svangerskapsdiabetes, eksempelvis svangerskapsforgiftning. Svangerskapsdiabetes forekommer hyppigere hos kvinner med etnisk opprinnelse fra land i Afrika eller Asia. 

Forrige side Neste side