Informasjon

Graviditet og diabetes

Diagnosen

Noen kvinner har fått diagnosen diabetes før svangerskapet. Hos kvinner med økt risiko for diabetes testes HbA1c (langtidsblodsukker) ved første svangerskapskontroll.

For å kunne stille diagnosen svangerskapsdiabetes er det nødvendig å ta en sukkerbelastningstest. Det gjøres rutinemessig en gang i svangerskapet i løpet av svangerskapsuke 24 til 28 hos alle kvinner med økt risiko. Den gravide møter fastende, drikker et glass væske som inneholder 75 gram sukker, og blodsukker måles før, og to timer etter sukkerinntaket. I følge faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes (sist faglig oppdatert 2022) bør følgende risikogrupper anbefales sukkerbelastningstest:

  • Førstegangsfødende som er over 25 år og flergangsfødende eldre enn 40 år
  • Kvinner med KMI over 25 kg/mfør svangerskapet
  • Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
  • Kvinner som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller har hatt fødselskomplikasjoner som kan ha sammenheng med høy blodsukker
  • Førstegradsslektning med diabetes (mor, far, søsken)
  • Påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand

Det er altså svært mange gravide som vil bli anbefalt en sukkerbelastningstest i løpet av svangerskapet. I retningslinjen ble også grenseverdi for blodsukker for å sette diagnosen svangerskapsdiabetes, flyttet lavere. Det fører til at flere får diagnosen svangerskapsdiabetes, og følges opp tettere i svangerskapet. Målet er å forhindre flere ugunstige utfall som for høy fødselsvekt, for tidlig fødsel, fastsittende skuldre, svangerskapsforgiftning og keisersnitt. Foreløpig har vi lite kunnskap om dette vil føre til noen total helsegevinst for den gravide og barnet. 

Forrige side Neste side