Informasjon

Graviditet og diabetes

Diagnosen

Noen har fått diagnosen diabetes før svangerskapet. Hos kvinner med økt risiko for diabetes anbefales å måle HbA1c (langtidsblodsukker) ved første svangerskapskontroll.

For å kunne stille diagnosen svangerskapsdiabetes er det nødvendig å gjennomføre en sukkerbelastningstest. Det anbefales gjennomført i løpet av svangerskapsuke 24 til 28 hos alle gravide med økt risiko for svangerskapsdiabetes.

Ved sukkerbelastningstest møter du fastende på legekontoret og det måles et fastende blodsukker. Deretter drikker du et glass væske som inneholder 75 gram sukker, og blodsukker måles igjen to timer etter sukkerinntaket.

I følge faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes (sist faglig oppdatert 2022) anbefales gravide i følgende risikogrupper en sukkerbelastningstest:

  • Førstegangsfødende som er over 25 år og flergangsfødende eldre enn 40 år
  • KMI over 25 kg/mfør svangerskapet
  • Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land i Afrika eller Asia
  • Kvinner som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes eller har hatt fødselskomplikasjoner som kan ha sammenheng med høy blodsukker
  • Førstegradsslektning med diabetes (mor, far, søsken)
  • Påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand

Det er altså svært mange gravide som vil bli anbefalt en sukkerbelastningstest i løpet av svangerskapet. Målet er å forhindre flere ugunstige utfall som for høy fødselsvekt, for tidlig fødsel, fastsittende skuldre, svangerskapsforgiftning og keisersnitt. 

Forrige side Neste side