Informasjon

Graviditet og diabetes

Komplikasjoner

Diabetes i svangerskapet kan skape problemer for så vel mor som foster. Diabetes mellitus innebærer en høyere risiko for mor og barn enn svangerskapsdiabetes, som er en mildere form for diabetes.

Risikoen for en rekke uønskede utfall øker jo høyere fastende blodsukker er hos mor. Lavt blodsukker kan gi føling hos mor. Infeksjoner, særlig i urinveiene, forekommer hyppigere hos gravide med diabetes. Senere i svangerskapet er risikoen for svangerskapsforgiftning økt, og flere gravide med diabetes føder for tidlig. Ved diabetes type 1 er risikoen for dødfødsel og spedbarnsdød økt, men allikevel er denne risikoen svært lav. Ved god blodsukkerkontroll i svangerskapet er risikoen for skade på fosteret omtrent som for kvinner uten diabetes, men dårlig blodsukkerkontroll øker risikoen for skader.

Kvinner med diabetes føder oftere store barn enn kvinner uten diabetes. Dette øker også risiko for komplikasjoner under selve fødselen. I noen tilfeller kan diabetes hos mor føre til veksthemning hos fosteret.

Diabetes hos mor, først og fremst diabetes type 1 og 2, er en risikofaktor for medfødte misdannelser. God kontroll med blodsukkeret omkring tidspunktet for befruktningen og i svangerskapet ellers, reduserer risikoen for medfødte misdannelser, men risikoen er likevel noe høyere enn hos gravide som ikke har diabetes. De hyppigste misdannelsene forekommer i hjertet, sentralnervesystemet, nyrer og urinveier. Slike misdannelser kan i mange tilfeller oppdages på ultralyd i svangerskapet.

Forrige side Neste side