Informasjon

Graviditet og diabetes

Prognosen

Svangerskapsdiabetes forsvinner vanligvis etter fødsel, men kvinner med svangerskapsdiabetes har betydelig økt risiko for å få diabetes type 2 senere i livet. Ved svangerskapsdiabetes kan som oftest svangerskapet gå til termin, det er ikke nødvendig å sette i gang fødsel tidlig.

Kvinner med diabetes type 1 eller type 2, og i mindre grad kvinner med svangerskapsdiabetes, har noe økt risiko for komplikasjoner som for tidlig fødsel og fosterskader. Med god behandling er imidlertid denne risikoen blitt betydelig redusert, og bare beskjedent høyere enn hos kvinner uten diabetes. 

Forrige side Neste side