Informasjon

Graviditet og diabetes

Prognosen

Ved svangerskapsdiabetes kan som oftest svangerskapet gå til termin, det er vanligvis ikke nødvendig å sette i gang fødsel tidlig. Svangerskapsdiabetes forsvinner vanligvis etter fødsel, men kvinner med svangerskapsdiabetes har betydelig økt risiko for å få diabetes type 2 senere i livet. Risiko for hjerte- og karsykdom er også økt. Det anbefales derfor at du følger opp med måling av langtidsblodsukker regelmessig, måler blodtrykk og eventuelt kolesterol. Fastlegen din kan gjøre en helhetlig vurdering av din risiko for hjerte- og karsykdom og sammen med deg bestemme videre kontrollopplegg. 

Kvinner med diabetes type 1 eller type 2, og i mindre grad kvinner med svangerskapsdiabetes, har noe økt risiko for komplikasjoner som for tidlig fødsel og fosterskader. Med god behandling er imidlertid denne risikoen blitt betydelig redusert, og bare beskjedent høyere enn hos kvinner uten diabetes. 

 

Forrige side Neste side