Informasjon

Lavt stoffskifte ved graviditet

Lavt stoffskifte, hypotyreose, når du er gravid, kan ha en rekke mulige skadeeffekter og skal derfor behandles. Behandlingen er enkel og med riktig behandling er utsiktene svært gode.

Hypotyreose betyr lavt stoffskifte. Lavt stoffskifte i svangerskap handler først og fremst om kvinner som har en kjent hypotyreose og behandles for dette før de blir gravide. Men lavt stoffskifte kan også oppstå i svangerskapet eller etter barnet er født.

Hva er hypotyreose?

Hos normale friske personer styres stoffskiftet av hormoner fra hjernen, hypofysen og skjoldkjertelen. I hypofysen (hjernevedhenget) produserer et hormon som kalles TSH (tyreoidea-stimulerende hormon). Dette hormonet stimulerer skjoldkjertelen til å produsere stoffskiftehormonet tyroksin (T4). Når organene fungerer normalt, er det en stabil produksjon av TSH og T4, og dette kan måles i en blodprøve. Dersom stoffskiftet blir for lavt, vil hypofysen øke produksjonen av TSH for å stimulere skjoldkjertelen til høyere produksjon. Oftest vil da skjoldkjertelen svulme noe opp - en tilstand som kalles struma. Dersom skjoldkjertelen ikke klarer å produsere tilstrekkelig T4 på tross av økt stimulering av TSH, blir stoffskiftet for lavt.

I blodprøver defineres hypotyreose ved at TSH er høyere enn normalt, og fritt T4 er lavere enn normalt.

Les mer om dette og om hvilke symptomer hypotyreose gir i teksten om lavt stoffskifte.

Hos de fleste er hypotyreose lett å behandle ved å tilføre levotyroksin (T4) i tablettform. På denne måten kan stoffskiftet normaliseres og plagene forsvinner.

Noen har en tilstand som kalles "subklinisk hypotyreose" - det vil egentlig si lett for lavt stoffskifte som ikke gir symptomer. Tilstanden er definert ved at TSH er noe forhøyet mens T4 er normalt. Kvinner som før svangerskapet har subklinisk hypotyreose, anbefales i noen tilfeller behandling dersom de blir gravide, selv om det ikke ble funnet grunn til behandling før de ble gravide. Dette gjelder først og fremst hvis det påvises antistoffer mot skjoldkjertelen (anti-TPO) ved en blodprøve.

Les mer om subklinisk hypotyreose.

Det finnes ikke nøyaktige tall for hvor mange kvinner som behandles for lavt stoffskifte i svangerskap. Tall fra reseptregisteret viser at i 2016 fikk 6,5 prosent av kvinner behandling med stoffskiftemedisin for lavt stoffskifte. Det er derfor sannsynlig at dette ikke er en helt sjelden problemstilling.

Stoffskifte i svangerskap

I et normalt svangerskap skjer en rekke endringer i kroppen som krever mer av stoffskiftet enn hos ikke-gravide. Skjoldkjertelen vokser med omtrent ti prosent, og produksjonen av stoffskiftehormoner øker med cirka 50 prosent. Dette skyldes blant annet økt mengde østrogener, som kan blokkere for noen av effektene av stoffskiftehormonene. Kvinner som har hypotyreose når de blir gravide, mangler denne nødvendige reservekapasiteten, og må derfor øke dosen av stoffskiftehormon i forhold til tiden før de ble gravide.

Kvinner som har hypotyreose og bruker medisin for tilstanden, anbefales å øke dosen med cirka 20 prosent straks de får bekreftet at de er gravide. Det anbefales også å bytte til stoffskiftemedisiner med levotyroksin hos kvinner som bruker andre typer stoffskiftemedisin før fø en graviditet. Det er svært viktig å ikke slutte å ta stoffskiftehormoner i svangerskapet, da blir stoffskiftet for lavt. Lavt stoffskifte i svangerskapet har en rekke mulige skadeeffekter. Det er økt risiko for at barnet kan få forsinket og skadet utvikling av nervesystemet. I tillegg øker faren for at kvinnen kan abortere, utvikle høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Det er også økt risiko for å føde for tidlig, at barnet fødes med for lav fødselsvekt, og det er økt risiko for at barnet dør.

Behandling

Det aller viktigste poenget er at det er svært viktig at lavt stoffskifte behandles i svangerskapet og at hormonnivået av TSH måles regelmessig når du er gravid. Det er også viktig å huske at dosen som behøves, er høyere enn før svangerskapet. Det tredje poenget er at det kun er levotyroksin som skal benyttes i svangerskap. Noen kvinner kan ha tatt andre preparater (liotyronin) - dette anbefales ikke brukt av gravide.

Hos gravide med hypotyreosee tas det regelmessige blodprøver, cirka en gang hver måned, for å måle nivået av TSH i blodet. Normale verdier av TSH for en gravid er noe lavere enn hos ikke-gravide. Dosen av levotyroksin vil justeres i forhold til svarene på blodprøvene slik at TSH ligger innenfor anbefalt område. Mange kvinner ender etter hvert opp med en dose som er 50 til 80 prosent høyere enn det de brukte før svangerskapet.  

Etter fødsel vil behovet for levotyroksin avta raskt og komme tilbake til omtrent det nivået som var riktig før svangerskapet. Dette kontrolleres også med blodprøver slik at en vet når dosen av medisin er nedjustert tilstrekkelig.

Prognose

Dersom hypotyreose ikke behandles i svangerskap, kan det føre til skader på fosteret og det er økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet.

Dersom man følger behandlingsanbefalingene, er det ingen økt risiko verken for mor eller barn i et svangerskap.

Vil du vite mer?