Informasjon

Lavt stoffskifte ved graviditet

Lavt stoffskifte, hypotyreose, når du er gravid, har en rekke mulige skadeeffekter og skal behandles. Behandlingen er enkel og prognosen er god.

Hypotyreose betyr lavt stoffskifte. Lavt stoffskifte i svangerskap handler først og fremst om kvinner som har en kjent hypotyreose og behandles for dette før de blir gravide. Men lavt stoffskifte kan også oppstå i svangerskapet.

Hva er hypotyreose?

Hos normale friske personer styres stoffskiftet av hormoner fra hjernen, hypofysen og skjoldkjertelen. I hypofysen (hjernevedhenget) produserer et hormon som kalles TSH (tyreoidea-stimulerende hormon). Dette hormonet stimulerer skjoldkjertelen til å produsere stoffskiftehormonet tyroksin (T4). Når organene fungerer normalt, er det en stabil produksjon av TSH og T4, og dette kan måles i blodprøver. Dersom stoffskiftet blir for lavt, vil hypofysen øke produksjonen av TSH for å stimulere skjoldkjertelen til høyere produksjon. Oftest vil da skjoldkjertelen svulme noe opp - en tilstand som kalles struma. Dersom skjoldkjertelen ikke klarer å produsere tilstrekkelig T4 på tross av økt stimulering av TSH, blir stoffskiftet for lavt.

I blodprøver defineres hypotyreose ved at TSH er høyere enn normalt, og fritt T4 er lavere enn normalt.

Les mer om dette og om hvilke symptomer hypotyreose gir i dokumentet om lavt stoffskifte. Hos de fleste er hypotyreose lett å behandle ved å tilføre levotyroksin (T4) i tablettform. På denne måten kan stoffskiftet normaliseres og plagene forsvinner.

Noen kvinner har en tilstand som kalles "subklinisk hypotyreose" - det vil egentlig si lavt stoffskifte som ikke gir symptomer. Tilstanden er definert ved at TSH er noe forhøyet mens T4 er normalt. Kvinner som før svangerskapet har subklinisk hypotyreose, anbefales i noen tilfeller behandling dersom de blir gravide, selv om det ikke ble funnet grunn til behandling før de ble gravide. Dette gjelder først og fremst ved påviste antistoffer mot skjoldkjertelen (anti-TPO).

Det finnes ikke nøyaktige tall for hvor mange kvinner som behandles for lavt stoffskifte i svangerskap. Tall fra reseptregisteret viser at det i 2013 var over 2.800 kvinner i aldersgruppen 20-40 år som fikk behandling med levotyroksin for lavt stoffskifte. Det er derfor sannsynlig at dette ikke er en helt sjelden problemstilling.

Stoffskifte i svangerskap

I et normalt svangerskap skjer det en rekke endringer i kroppen som belaster stoffskiftet. Skjoldkjertelen vokser med omtrent ti prosent, og produksjonen av stoffskiftehormoner øker med cirka 50 prosent. Dette skyldes blant annet økt mengde østrogener, som kan blokkere for noen av effektene av stoffskiftehormonene. Kvinner som har hypotyreose når de blir gravide, mangler denne nødvendige reservekapasiteten, og må derfor øke dosen av stoffskiftehormon i forhold til tiden før de ble gravide.

Kvinner som har hypotyreose og bruker medisin (levotyroksin) for tilstanden, anbefales å øke dosen med cirka 30 prosent straks de får bekreftet at de er gravide. Dersom de ikke gjør dette, eller dersom de slutter å ta stoffskiftehormoner i svangerskapet, blir stoffskiftet for lavt. Lavt stoffskifte i svangerskapet har en rekke mulige skadeeffekter. Det er økt risiko for at barnet kan få forsinket og skadet utvikling av nervesystemet, og kan få redusert IQ. I tillegg øker faren for at kvinnen kan abortere, utvikle høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning. Det er også økt risiko for å føde for tidlig, at barnet fødes med for lav fødselsvekt, og det er økt risiko for at barnet dør.

Behandling

Det aller viktigste poenget er at det er svært viktig at lavt stoffskifte behandles med levotyroksin tabletter også i svangerskap. Det er også viktig å huske at dosen som behøves, er høyere enn før svangerskapet. Det tredje poenget er at det kun er levotyroksin som skal benyttes i svangerskap. Noen kvinner kan ha tatt andre preparater (liotyronin, Armour) - dette anbefales ikke å bruke for gravide.

Hos gravide med lavt stoffskifte tas det regelmessige blodprøver, cirka en gang hver måned, for å sjekke stoffskiftet. Dosen av levotyroksin vil justeres i forhold til svarene på blodprøvene. Mange kvinner ender etter hvert opp med en dose som er 50-80 prosent høyere enn det de brukte før svangerskapet.

Etter fødsel vil behovet for levotyroksin vanligvis avta ganske raskt tilbake til det nivået som var riktig før svangerskapet. Dette reguleres også i forhold til svar på blodprøver.

Prognose

Dersom hypotyreose ikke behandles i svangerskap, kan det føre til skader på fosteret og det er økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet.

Dersom man følger behandlingsanbefalingene, er det ingen økt risiko verken for mor eller barn i et svangerskap.