Informasjon

Leddgikt og graviditet

Graviditet påvirker ofte sykdomsaktiviteten ved leddgikt. Mange opplever at de blir bedre av leddgikten under graviditeten, og også amming synes å kunne beskytte mot oppblussing. Men ikke alle blir bedre og ofte kommer et tilbakefall etter fødselen.

Planlegging av graviditet

En kvinne som har leddgikt og som ønsker å bli gravid, bør planlegge graviditeten mens sykdommen er i en rolig fase. Det vil si i en periode hvor medisinsk behandling kan unnværes, og sykdomsaktiviteten er lav. I en spørreundersøkelse blant norske kvinner med leddgikt rådet 75% av de spurte kvinnene andre giktrammede kvinner til å få et eller to barn, til at graviditetene ikke skulle følge for tett på hverandre, og til at de helst skulle være planlagte. Dessuten mente kvinnene at det var et stort behov for informasjon, rådgivning og praktisk veiledning fra helsepersonells side, både i planleggingsfasen, under og etter en graviditet. De mente dessuten at partneren og den øvrige familie burde inndras i dette.