Informasjon

Leddgikt og graviditet

Temaside om Korona

Svangerskapets innvirkning på leddgikten

Revmatoid artritt og svangerskap

Kvinner med revmatoid artritt reagerer ulikt på graviditet. Omtrent seks av ti kvinner opplever en bedring av symptomene under svangerskapet. Hos de fleste skjer bedringen i løpet av det første trimesteret, og varer hele svangerskapet. Hos omtrent fire av ti kvinner vil sykdommen forbli uforandret eller forverre seg. Det er ukjent hvorfor noen opplever bedring i sykdommen under graviditeten og andre ikke.

I løpet av det første året etter fødselen opplever omkring seks av ti kvinner økt sykdomsaktivitet. Det skjer vanligvis to til seks måneder etter fødselen. Det kan da være nødvendig med medikamentell behandling. Forverringen vedvarer som regel ikke, og ett år etter fødselen er de fleste på samme nivå som de var før de ble gravide.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Psoriasisleddgikt og svangerskap

Rundt tre av fire kvinner med psoriasisleddgikt opplever stabil lav sykdomsaktivitet fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. De fleste blir bedre under svangerskapet. Mange opplever forverring i løpet av det første halvåret etter fødselen, med behov for medisiner. Sykdommen roer seg deretter som oftest til samme nivå som før svangerskapet. Hudutslett endrer seg vanligvis ikke under svangerskapet.

Vi kjenner ikke til at psoriasisleddgikt øker risikoen for komplikasjoner for mor eller barn i svangerskap eller under fødsel, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel hos kvinner med uttalt hudpsoriasis.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Barneleddgikt og svangerskap

Omtrent halvparten av kvinner med barneleddgikt har ikke leddsymptomer i voksen alder. For disse kvinnene vil et svangerskap vanligvis ikke føre til økte leddplager. Dersom du fikk diagnosen i tidlig barnealder bør du planlegge svangerskapet i samråd med revmatolog. Revmatologen skal vurdere om det er nødvendig med eventuelle forundersøkelser, som for eksempel røntgenbilder. Dette gjelder også kvinner med en systemisk barneleddgikt.

Omtrent halvparten av kvinner med barneleddgikt har fortsatt aktiv leddsykdom i voksen alder. De fleste opplever stabil sykdom i svangerskapet, men både forverring og bedring forekommer. Mange opplever forverring etter fødselen, ofte allerede seks uker etter, med behov for medisiner. Sykdommen roer seg deretter som oftest til samme nivå som før svangerskapet.

De aller fleste med barneleddgikt vil oppleve ukomplisert svangerskap, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Spondyloartritt og svangerskap

De fleste kvinner med spondyloartritt vil ha stabil sykdomsaktivitet fra planlegging av svangerskap til ett år etter fødselen. Mindre enn halvparten har aktiv sykdom i svangerskapet. Mange opplever likevel økte smerter, særlig midt i svangerskapet, og dårligere fysisk funksjon, særlig sist i svangerskapet. Dette skyldes nok delvis selve svangerskapets påvirkning av nedre rygg og bekken, men bekkenløsning er ikke hyppigere hos kvinner med spondyloartritt enn hos friske kvinner.

Har du spondyloartritt er det spesielt viktig å være i fysisk aktivitet under svangerskapet. Du kan dra nytte av fysioterapi og et treningsprogram tilpasset sykdommen og graviditeten. Du kan lese mer om gravide med leddgikt og fysisk aktivitet her. 

Så lenge sykdommen ikke har ført til betydelig redusert bevegelighet i rygg, hofte og bekkenområde anbefales kvinner med spondyloartritt å føde vaginalt.

Mange opplever bedring etter fødselen. Noen, gjerne de som har plager fra ledd i tillegg til rygg, blir verre etter fødselen. Sykdomsaktiviteten pleier å roe seg ned igjen i løpet av året etter fødsel.

De aller fleste med spondylartritt vil oppleve ukomplisert svangerskap, men en studie har vist noe økt risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel ved aktiv sykdom.

Du kan amme dersom eventuelle medisiner du bruker er trygge å bruke ved amming.

Forrige side Neste side