Nyhetsartikkel

Graviditet etter konisering

Graviditet etter konisering gir noe høyere risiko for senabort og for tidlig fødsel. De fleste blir anbefalt å vente i tre til tolv måneder etter konisering før de prøver å bli gravide.

Konisering er et lite inngrep der den nederste delen av livmorhalsen, livmortappen, fjernes. Inngrepet gjøres for å hindre celleforandringer fra å utvikle seg til livmorhalskreft. Årlig gjennomgår omkring 7000 kvinner i Norge dette inngrepet.

Les mer om: Konisering

Det gis ulike anbefalinger rundt graviditet etter konisering, hovedsaken er at livmorhalsen bør få tid til å hele fullstendig etter et slikt inngrep. Tilhelingstid kan variere fra kvinne til kvinne og med størrelsen på inngrepet. Ifølge det amerikanske oppslagsverket UpToDate anbefales kvinner å vente i tre måneder etter konisering før de prøver å bli gravide. Andre anbefaler å vente i seks til tolv måneder.1

Økt risiko

Ifølge en nyhetsartikkel som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2009, hadde norske forskere funnet at kvinner som gjennomgår konisering, har tre til fire ganger høyere risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med kvinner som ikke har vært gjennom dette inngrepet.2 17 prosent av kvinnene som hadde gjennomgått konisering, fødte før svangerskapsuke 37.

Forskerne fant resultatene ved å bruke data fra Kreftregisteret og koble disse opp i mot alle registrerte svangerskap i perioden 1967-2003. Studien omfattet 2,1 millioner fødsler, hvorav 72 000 hadde fått utført konisering.

I den norske studien som ble publisert i BMJ i 2008, konkluderer forfatterne med at studien understreker behovet for informasjon til kvinner som har gjennomgått konisering når de blir gravide.3 Kvinner, særlig de som enda ikke har født barn, bør informeres om den økte risikoen for abort og for tidlig fødsel.

En metaanalyse som ble publisert i BMJ i 20164 konkluderer også med høyere risiko for sen abort og for tidlig fødsel etter konisering. Risikoen øker jo mer av livmorhalsen (livmortappen) som er fjernet.

Kan forsterke livmorhalsen

Ifølge Cancer Research UK5 er det en svært liten sjanse for at livmorhalsen kan bli så tett/trang etter konisering at sædceller ikke kommer seg gjennom. Dette kalles i så fall cervical stenose. Hvis dette skjer, kan du ikke bli gravid på den naturlige måten. Hvis du har menstruasjon etter konisering, har du ikke komplett cervical stenose siden menstruasjonsblodet fra livmoren passerer ut gjennom livmorhalsen. Kan menstruasjonsblodet komme ut, så kan også sædceller komme inn.

Her kan du lese om behandling ved ufrivillig barnløshet

Årsaken til at kvinner som har gjennomgått konisering har økt risiko for senabort og for tidlig fødsel, er at inngrepet kan svekke livmorhalsen. Dette er en muskel som holder inngangen til livmoren lukket frem til fødselen. Vekten av den voksende babyen kan etter konisering føre til at livmorhalsen åpner seg for tidlig. Dersom legen din tror at dette kan skje, er det mulig å forsterke den ved å sy et bånd rundt livmorhalsen - anlegge såkalt cerclage. Stingene blir løsnet før fødselen, vanligvis rundt uke 37, slik at livmorhalsen kan åpne seg normalt til riktig tid og babyen komme ut.

Oppfølging i graviditeten

Gravide som tidligere har gjennomgått konisering, følges opp med tettere kontroller i siste del av svangerskapet dersom de får mye plager med kynnere eller fortidlige rier. Kvinner som har gjennomført konisering og som i tillegg har hatt senabort, for tidlig fødsel eller har kort livmorhals, anbefales oppfølging hos spesialist i svangerskapet.

Kilder

Referanser

  1. Jakobsson M, Goff B, Chakrabarti A. Reproductive effects of cervical excisional and ablative procedures. UpToDate. Last review Mar 2023. Accessed Apr 2023 www.uptodate.com
  2. Hem. E. Konisering gir økt svangerskapsrisiko. Tidsskr Nor Legeforen. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 89 doi: 10.4045/tidsskr.08.0337 DOI
  3. Albrechtsen S, Rasmussen S, Thoresen S et al. Pregnancy outcome in women before and after cervical conisation: population based cohort study. BMJ 2008; 337: a1343 BMJ (DOI)
  4. Kyrgioui M, Athanasiou A, Paraskevaidi M, et al.. Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease according to cone depth: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Cancer Research UK. Pregnancy and abnormal cervical cells. Last reviewed 26 Jun 2017. www.cancerresearchuk.org