Informasjon

Gravid: Hår- og negleforandringer

Hår- og negleforandringer er vanlige følger av hormonendringer hos gravide. Mange opplever blant annet økt hårvekst og økt neglevekst.

I svangerskapet skjer det store endringer i produksjonen av hormoner, og mengden av noen hormoner øker betydelig1. I løpet av svangerskapet er det vanlig å oppleve forandringer med håret eller hårveksten og med neglene som følge av disse hormonendringene2-3. Forandringene er stort sett forbigående, og de arter seg som økt eller nedsatt vekst.

Unormal hårvekst

Mange kvinner opplever i svangerskapet noen grad av hårvekst i ansiktet, på armer og bein og ryggen. Denne unormale hårveksten går vanligvis tilbake etter fødselen, men kosmetisk fjerning av ansiktshår kan noen ganger være aktuelt dersom tilstanden vedvarer.

Endringer i hodehåret

Under svangerskapet kan du oppleve at håret på hodet blir litt tykkere. Det skyldes en forlenget aktiv fase i hårveksten. Etter fødselen går håret over i en forlenget hvilefase i hårveksten, noe som gir økt hårtap. Perioden med økt hårtap kan vare i flere måneder eller lengre enn ett år etter graviditeten4. Et fåtall kvinner med en tendens til "mannlig hårtap" (androgen alopeci) kan merke hårtap ved tinningene, noe som kanskje ikke bedrer seg etter fødselen.

Negleforandringer

Neglene vokser vanligvis raskere i svangerskapet. Gravide kvinner kan oppleve økt skjørhet i neglene, dannelse av tverrgående furer i neglene, at negler lettere løsner eller fortykning av huden under neglen2-3. De fleste av disse endringene går tilbake etter fødselen.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Tunzi M, Gray GR. Common skin conditions during pregnancy. Am Fam Physician 2007; 75: 211-8. American Family Physician
  2. Kroumpouzos G, Cohen LM. Dermatoses of pregnancy. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 1-19. PubMed
  3. Panicker VV, Riyaz N, Balachandran PK. A clinical study of cutaneous changes in pregnancy. J Epidemiol Glob Health. 2017;7(1):63-70. doi:10.1016/j.jegh.2016.10.002 DOI
  4. Malkud S. Telogen Effluvium: A Review. J Clin Diagn Res. 2015;9(9):WE01-WE3. doi:10.7860/JCDR/2015/15219.6492. DOI