Informasjon

Overtidig svangerskap

Overtidig svangerskap er når svangerskapet varer 294 dager eller mer. Andelen fødsler i svangerskapsuke 42 eller senere var 4,6 prosent i 2017.

Andelen som føder overtidig, er fallende, fra 10 prosent i 1996 til 6 prosent i 2008 og 4,6 prosent i 2017. Fødsler i svangerskapsuke 43 utgjorde 2,7 prosent i 1996, men bare 0,0 prosent (10 kvinner) i 2017.

Hva er overtidig svangerskap?

Normal varighet av et svangerskap er 40 uker og 3 dager regnet fra første dag i siste menstruasjon, det vil si 283 dager. Overtid er definert ved svangerskapsvarighet 294 dager eller mer. Dette kan også formuleres som svangerskapsuke 42+0, eller 11 dager etter termindato.

Hva forårsaker overtidig svangerskap?

Feil beregning av termin kan forekomme. Når termin avgjøres ut fra informasjon om den gravides siste menstruasjon, blir det i en del tilfeller usikkerhet. Termin bestemt ved ultralyd i uke 18 er mer sikker, og den målingen legges til grunn for å fastslå overtid.

Årsakene til at svangerskap går over tiden, er ikke kjent. Sannsynligvis er arvelige faktorer av betydning.

Det er funnet at risiko for at svangerskapet skal bli overtidig, er større dersom fosteret er en gutt, hvis mor er førstegangsfødende eller overvektig. Dersom en kvinne har hatt ett overtidig svangerskap, øker risikoen for at det samme skal skje igjen ved senere svangerskap.

Hvordan behandles tilstanden?

Norsk gynekologisk forening har (2020) laget en veileder for håndtering av overtidig svangerskap. Det anbefales at alle gravide henvises til overtidsvurdering hos gynekolog ved svangerskapsvarighet 289 til 291 dager. Det blir da gjort en ultralydundersøkelse med måling av fosterets størrelse og mengden fostervæske. Det blir også foretatt en såkalt CTG-registrering (samtidig måling av rier og fosterets hjerteaktivitet), og en undersøkelse av grad av modning av livmorhalsen.

Dersom denne undersøkelsen viser at barnet er lite (mindre enn 5 percentilen), dersom det er redusert mengde fostervann, eller hvis mor er eldre enn 38 år, anbefales at fødselen settes i gang. Det samme gjelder dersom ultralydterminen er mer enn to uker senere enn den som ble fastslått ut fra siste menstruasjon. I alle de øvrige tilfellene anbefaler man å avvente at fødselen skal komme i gang. I denne ventetiden tas kontroll av ultralyd og CTG hver andre til hver tredje dag. Dersom fødselen fortsatt ikke starter av seg selv, gis det råd om at alle bør få igangsatt fødselen innen dag 294 til 296 i svangerskapet.

Det er fødselslegen/fødeavdelingen som tar avgjørelsen om å sette i gang eller avvente fødsel, men den fødendes egen mening er viktig og teller med ved avgjørelsen.

Hvordan er utsiktene?

Tidligere studier viste at nesten alle gravide fødte innen utløpet av uke 42 (294 til 301 dager). I denne perioden er det i praksis ingen økt risiko for komplikasjoner. Etter uke 42 er risiko for dødfødsel noe økt. Man anbefaler derfor nå å sette i gang fødsel tidlig i uke 42, eller enda tidligere dersom det foreligger risikofaktorer. Med denne praksisen er faren for komplikasjoner med overtid i svangerskapet svært liten.

Vil du vite mer?

  • Overtidig svangerskap - for helsepersonell