Informasjon

Urinlekkasje når du er gravid

Urinlekkasje er noe mange gravide og nybakte mødre opplever. For de fleste dreier det seg om små og forbigående plager, men for noen kan dette bli et vedvarende problem. Du kan imidlertid gjøre mye selv for å forebygge slike plager.

Temaside om Korona

Hva er ufrivillig urinlekkasje?

Ufrivillig urinlekkasje betegnes på fagspråket for urininkontinens. Dette er en forholdsvis vanlig plage som kan oppstå i svangerskapet eller i tilslutning til fødsel. I en norsk studie av 43.279 gravide var forekomsten av urinlekkasje blant førstegangsfødende kvinner 15 prosent før svangerskapet og 48 prosent i uke 30 av svangerskapet. Blant kvinner som hadde født tidligere, var forekomsten 26 prosent før svangerskapet og 58 prosent i uke 30 av svangerskapet.

Etter fødsel oppstår urinlekkasje hos opptil hver 4. kvinne. En norsk studie som omfattet 12.679 førstegangsfødende kvinner som ikke hadde lekkasjeplager før svangerskapet, fant at 21 prosent fikk lekkasje for første gang etter fødsel.

urinlekkasje


Urinlekkasje, animasjon

Neste side