Informasjon

Urinlekkasje i svangerskapet

Mange kvinner opplever ufrivillig urinlekkasje i og etter svangerskapet. For de aller fleste dreier det seg om små og forbigående plager, men for noen kan dette bli et vedvarende problem. Du kan imidlertid gjøre mye selv for å forebygge slike plager.

Hva er ufrivillig urinlekkasje?

Ufrivillig urinlekkasje betegnes på fagspråket for urininkontinens. Dette er en forholdsvis vanlig plage som kan oppstå i svangerskapet eller i tilslutning til fødsel. I en norsk studie av 43.279 gravide var forekomsten av urinlekkasje blant førstegangsfødende kvinner 15% før svangerskapet og 48% i uke 30 av svangerskapet. Blant kvinner som hadde født tidligere, var forekomsten 26% før svangerskapet og 58% i uke 30 av svangerskapet.

Etter fødsel oppstår urinlekkasje hos opptil hver 4. kvinne. En norsk studie som omfattet 12.679 førstegangsfødende kvinner som ikke hadde lekkasjeplager før svangerskapet, fant at 21% fikk lekkasje for første gang etter fødsel.

urinlekkasje


Urinlekkasje, animasjon