Informasjon

Urinlekkasje når du er gravid

Temaside om Korona

Type urinlekkasje

Vi skiller mellom to hovedtyper urinlekkasje. Stressinkontinens er vanligst i svangerskapet (64 prosent) og innebærer at ved økt press mot urinblæren, lekker det litt urin. Kvinnen lekker ved hopping, løping, hosting, nysing, latter.

Den andre hovedtypen, urgeinkontinens, innebærer episoder med plutselig og sterk vannlatingstrang, og der det kan være vanskelig å holde igjen, noe som kan føre til at større mengder urin kan tømmes. Urgeinkontinens utgjør i den norske studien åtte prosent av tilfellene, mens en blanding av stress- og urgetype (såkalt "mixed inkontinens") utgjorde 28 prosent.

Forrige side Neste side