Informasjon

Urinlekkasje når du er gravid

Temaside om Korona

Årsak

Stressinkontinens er ofte en følge av svekket eller skadet bekkenbunn, eller press mot bekkenbunnen. Urgeinkontinens skyldes trolig en overaktivitet i blæremuskelen.

Risikoen for urinlekkasje øker med alderen og med kvinnens vekt eller kroppsmasseindeks (KMI). Vaginal fødsel, særlig av store barn, øker risikoen. Større rifter og eventuelt revner bak mot endetarmen fører ofte til lekkasje. Kvinner med urinlekkasje før svangerskapet har høyere sannsynlighet for lekkasje også under svangerskapet.

Kvinnens vekt synes å ha en viktig betydning. I studier ser man at dersom vekten fra før svangerskapet ikke er gjennvunnet seks måneder etter fødselen, øker risikoen. En forbigående vektoppgang under svangerskapet ser imidlertid ikke ut til å være en risikofaktor for senere urinlekkasje.

Urinlekkasje under svangerskapet øker sjansen for vedvarende plager etter fødselen.

Forrige side Neste side