Informasjon

Urinlekkasje når du er gravid

Behandlingen

De fleste kvinner som opplever urinlekkasje i svangerskapet, har kun milde plager - de lekker bare noen dråper noen få ganger i måneden - og få finner det nødvendig å kontakte lege for sitt problem. Blant kvinner som opplever urinlekkasje under eller etter svangerskap, lekker kun cirka tre til fire prosent store mengder daglig.

I utgangspunktet er legen svært tilbakeholden med både medikamentell og kirurgisk behandling av urinlekkasje under svangerskapet og i perioden like etter fødsel. Mange blir kvitt plagene uten hjelp.

Behandling av urinlekkasje i forbindelse med svangerskap skal alltid ha fokus på konservativ behandling i form av bekkenbunnstrening og/eller blæretrening. Forebyggende knipeøvelser i forbindelse med svangerskap kan redusere lekkasjeplager med cirka 30 prosent etter fødselen. Kvinner kan eventuelt henvises til fysioterapeut for hjelp til bekkenbunnstrening. Riktig utførte knipeøvelser er både effektivt, billig og fritt for bivirkninger.

Behandling av stressinkontinens

Bekkenbunnstrening og knipeøvelser er alltid den første behandlingen under svangerskap og etter fødsel. Knipeøvelser anbefales for alle gravide da dette har god dokumentert effekt på stressinkontinens. En norsk studie har vist god effekt av følgende bekkenbunnstrening:

  • Utfør åtte til tolv knip med maksimal intensitet
  • Knipet skal vedvare seks til åtte sekunder
  • Knip ytterligere sammen tre til fire ganger på slutten av hvert knip
  • Ta pause i seks sekunder mellom hver knipeøvelse
  • Gjenta øvelsen tre ganger hver dag
  • Best resultat oppnås dersom du utfører denne øvelsen i cirka seks måneder

Knipeøvelser har vist seg å være mer effektivt enn elektrostimulering og knipekoner. Les mer om bekkenbunnstrening her. Vektreduksjon etter fødselen minsker forekomsten av urinlekkasje seks måneder etter fødselen med 2,3 prosent per kg vektreduksjon. Bind kan benyttes.

Medikamentell behandling har liten eller ingen plass i behandlingen av stressinkontinens.

Behandling av urgeinkontinens og overaktiv blære

Blæretrening er anbefalt behandling. Målsettingen er at kvinnen skal kunne gå to og en halv til tre timer mellom vannlatingene. Treningen består hovedsakelig av to elementer:

  • Regelmessig vannlatning gjennom dagen, for eksempel hver 1,5 time
  • Øk tidsperioden mellom hver vannlatning , for eksempel med 15 minutter hver uke

Vannlatningsdagbøker har vist seg å være effektivt hos kvinner med urgeinkontinens. Dette er med på å bevisstgjøre kvinnen om hennes vannlatningsmønster, og effekt av trening kan lettere bedømmes. Bind kan benyttes.

Det anbefales ikke medikamentell behandling i svangerskapet eller under amming.

Forrige side Neste side