Informasjon

Urinlekkasje når du er gravid

Temaside om Korona

Prognosen

Som nevnt, en stor andel av de som har urinlekkasje under graviditeten, blir igjen tette etter fødselen. Kvinner som har urinlekkasje tre til seks måneder etter fødsel, har 13 ganger økt risiko for å ha lekkasje også senere i livet. Oppfølgingsstudier første år etter fødsel viser liten endring i forekomst av urininkontinens i perioden tre til tolv måneder etter fødselen.

Forrige side Neste side