Informasjon

Dobbeltest og KUB-test

Dobbeltest og duotest er betegnelser på samme test, KUB-test er når tidlig ultralyd kombineres med dobbeltest for å si noe om risikoen for kromosomfeil hos fosteret. Enda et alternativ, NIPT-testen, ble lansert i 2017, og er tatt i bruk som oppfølgingsprøve etter KUB-testen. Den vil for noen kunne erstatte fostervannsprøve.

Temaside om Korona

Dobbeltest eller duotest kombinert med ultralyd kalles KUB-test. KUB-testen er et tilbud til gravide som er 38 år eller eldre ved termin, eller som av andre grunner har økt risiko for at foster de bærer har trisomi. Trisomi betyr at fosteret har ett ekstra kromosom i tillegg til det normale kromosomparet. Mest kjent er trisomi 21, som også kalles Downs syndrom.

Dagens praksis i Norge er at alle gravide over 38 år får tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB). Der hvor testen viser mulig trisomi, vil den gravide få tilbud om invasiv diagnostisk test (fostervannsprøve eller morkakeprøve) for avklaring. Invasive tester medfører en liten risiko for spontanabort.

En ny blodprøve er nå godkjent for bruk til påvisning av trisomi. Det er NIPT-testen, non-invasive prenatal testing. NIPT er et trygt alternativ til fostervannsprøve og medfører ingen risiko for spontanabort. Prøven er godkjent av Helsedepartementet, og ble innført i Norge i 2018. Les mer om NIPT her.

Dobbeltest og KUB-test i Norge siden 2005

I Norge kom tilbudet om dobbeltest/duotest i juni 2005. Før dette fikk gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk enten tilbud om fostervannsprøve fra uke 15, eller utvidet ultralyd fra uke 16.

I dag er det slik at de fleste som får tilbud om fosterdiagnostikk, får det på grunn av aldersbetinget økt risiko for kromosomavvik. Selv om alle gravide over 38 år har rett på en slik undersøkelse, så betyr det ikke at risikoen er veldig høy. En kvinne på 38 år har en aldersbetinget risiko for å få et barn med kromosomavvik på omtrent én prosent. Men det er også andre indikasjoner som gir rett til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel familier hvor en av foreldrene er bærer av et kromosomavvik eller en DNA forandring som gir svært høy risiko for alvorlig sykdom hos barnet. Da er det andre fosterdiagnostiske tilbud som gis.

Neste side