Informasjon

Dobbelttest - et alternativ til fostervannsprøve

Dobbelttest, eller duotest som det også kalles, er et alternativ til fostervannsprøve. Selv om en fostervannsprøve gir et mer korrekt svar, kan dobbeltesten tas tidligere og den medfører ingen risiko for fosteret.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

- Det varierer veldig hvor godt kjent det er blant allmennleger og gravide at det går an å ta en dobbeltest som beregner risikoen for kromosomavvik (særlig Downs syndrom). Noen gravide finner ut av det selv. Vi får fortsatt henvisninger til fostervannsprøver der vi rekker å ta inn den gravide tidligere til dobbeltest i stedet for fostervannsprøve. De fleste par velger dobbeltest fremfor fostervannsprøve når de får høre om tilbudet, sier lege i spesialisering Agnete Jørgensen ved Medisinsk genetisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Dobbeltest i Norge siden 2005

I Norge kom tilbudet om dobbeltest/duotest og trippeltest (en annen blodprøve som kan brukes til å beregne risikoen for kromosomavvik) i juni 2005. Før det fikk gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk enten tilbud om fostervannsprøve fra uke 15, eller utvidet ultralyd fra uke 16.

- I dag er det slik at de fleste som får tilbud om fosterdiagnostikk, får det på grunn av aldersbetinget risiko. Men selv om alle gravide over 38 år har rett på en slik undersøkelse, så betyr det ikke at risikoen er veldig høy. En kvinne på 38 år har en aldersbetinget risiko for å få et barn med kromosomavvik på omtrent én prosent. Men det er også andre indikasjoner som gir rett til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel familier hvor en av foreldrene er bærer av et kromosomavvik eller en DNA forandring som gir svært høy risiko for alvorlig sykdom hos barnet. Da er det andre fosterdiagnostiske tilbud som gis, sier Jørgensen.

Testen kan tas før uke 12

Dobbeltest er en blodprøve den gravide kan ta i 1. trimester for få beregnet risikoen for å føde et barn med kromosomsavvikene Downs syndrom (trisomi 21), trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom). Pataus og Edwards syndrom gir svært dårlige leveutsikter for fosteret. Testen anbefales tatt i perioden mellom 8 uker + 0 dager og 13 uker + 6 dager, helst før 10 uker. Mye tyder på at tidlig blodprøvetakning før uke 10 gir mer spesifikke resultater enn sent tatte blodprøver.

Dobbeltesten kan ikke avsløre fostermisdannelser.

Dobbeltesten måler konsentrasjonen av to hormoner i én blodprøve, og den er i Norge et tilbud til alle gravide som er over 38 år ved termin. I Danmark, Sverige og Storbritannia får alle gravide uansett alder tilbud om en dobbeltest. Resultatet fra blodprøven sammenholdes med en tidlig ultralydundersøkelse der tykkelsen på fosterets nakkefold blir målt. Resultatet fra ultralydsundersøkelsen og blodprøven brukes så for å angi sannsynligheten for at barnet har Downs syndrom, trisomi 18 eller trisomi 13.

- Fordelene sammenlignet med fostervannsprøven er at testen er risikofri. Samtidig får du resultatet på et mye tidligere tidspunkt. Får du en henvisning og test tidlig nok, kan du få resultatene før utgangen av 12. svangerskapsuke, sier Jørgensen.

Oppdager 80-90 prosent av tilfellene

De institusjonene som tilbyr fosterdiagnostikk, herunder også dobbeltest, skal være godkjent for dette formålet. Før fosterdiagnostikk skal paret ha tilbud om informasjon rundt de aktuelle tilbudene. Det betyr at testen per i dag gjøres i Tromsø (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Bergen (Haukeland Universitetssykehus), Trondheim (St.Olavs Hospital) og Oslo (Rikshospitalet, Ullevål).

- Dermed kan du ikke ta testen hos allmennlege eller på lokalsykehus, sier Jørgensen.

I følge Statens Serum Institut i Danmark bør den gravide informeres om at falske negative resultater kan forekomme. Dette betyr at den gravide kan få et prøvesvar som tyder på at barnet ikke har noen kromosomavvik, men at det likevel viser seg å ha det.

I følge Ullevål universitetssykehus oppdager testen 80-90 prosent av foster med Downs syndrom. Andre oppgir 70-75%.

Abortrisiko ved fostervannsprøve

Tidligere har alternativet vært fostervannsprøve. Den blir utført fra uke 15 av svangerskapet, og du får svar etter to og en halv til fire uker. En fostervannsprøve kan i følge Ullevål universitetssykehus oppdage alle tilfeller av Downs syndrom, trisomi 18 og trisomi 13, men det følger også med en abortrisiko på en halv til en prosent.

Dobbeltesten er ikke like sikker, men den medfører heller ingen risiko for fosteret. Dobbeltesten kan tas fra uke åtte av svangerskapet og frem til det har gått 13 uker og seks dager. En dobbeltest bør kombineres med tidlig ultralyd. Ultralydsundersøkelsen, der tykkelsen på fosterets nakkefold blir målt, blir utført mellom uke 11 og uke 13 + seks dager.

Kortere ventetid

- Her i Nord-Norge tar pasientene dobbeltesten og ultralydsundersøkelsen på samme dag. Svaret på dobbeltesten tar det i overkant av en uke før vi får, mens paret får resultatet av nakkefoldmålingen med en gang. Dobbeltesten og nakkefoldmålingen sier noe om risikoen for kromosomavvik hver for seg, men sammen gir de en mer presis beregning. Dersom dobbeltesten viser høy risiko for krosomavvik, kan den gravide velge å gå videre med morkakeprøve eller fostervannsprøve for å avklare risikoen. Hvis risikoen er lav, velger de færreste å gjennomføre en fostervannsprøve som de vet det er abortrisiko forbundet med, sier Jørgensen.

Vil du vite mer?