Informasjon

Dobbelttest eller KUB-test - et alternativ til fostervannsprøve

Dobbelttest, duotest eller KUB-test er betegnelser på samme test, prøver som er et alternativ til fostervannsprøve. Enda et alternativ til fostervannsprøve, NIPT-testen, ble lansert i 2017.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Dobbeltest eller duotest betegnes også kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test). KUB-testen er primærtesten til gravide som er 38 år eller eldre ved termin, eller som av andre grunner har økt risiko for å ha et foster med trisomi. Trisomi betyr at fosteret har ett ekstra kromosom i tillegg til det normale kromosomparet. Mest kjent er trisomi 21, som også kalles Downs syndrom.

Dagens praksis i Norge er at alle gravide over 38 år får tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB). Der hvor testen viser mulig trisomi, vil den gravide få tilbud om invasiv diagnostisk test (fostervannsprøve eller morkakeprøve) for verifisering. Invasive tester medfører en liten risiko for spontanabort.

En ny blodtest er nå (desember 2017) tilgjengelig til påvisning av trisomi. Det er NIPT-testen, non-invasive prenatal testing. NIPT-testen er et trygt alternativ til fostervannsprøve og medfører ingen risiko for spontanabort. Prøven er godkjent av Helsedepartementet, men med begrensninger. Fortsatt skal primærtesten være KUB-testen.

Dobbeltest/KUB-test i Norge siden 2005

I Norge kom tilbudet om dobbeltest/duotest og trippeltest (en annen blodprøve som kan brukes til å beregne risikoen for kromosomavvik) i juni 2005. Før det fikk gravide med indikasjon for fosterdiagnostikk enten tilbud om fostervannsprøve fra uke 15, eller utvidet ultralyd fra uke 16.

- I dag er det slik at de fleste som får tilbud om fosterdiagnostikk, får det på grunn av aldersbetinget risiko. Men selv om alle gravide over 38 år har rett på en slik undersøkelse, så betyr det ikke at risikoen er veldig høy. En kvinne på 38 år har en aldersbetinget risiko for å få et barn med kromosomavvik på omtrent én prosent. Men det er også andre indikasjoner som gir rett til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel familier hvor en av foreldrene er bærer av et kromosomavvik eller en DNA forandring som gir svært høy risiko for alvorlig sykdom hos barnet. Da er det andre fosterdiagnostiske tilbud som gis.