Informasjon

Dobbeltest og KUB-test

Dobbeltest og duotest er betegnelser på samme test, KUB-test er når tidlig ultralyd kombineres med dobbeltest for å si noe om risikoen for kromosomfeil hos fosteret. Enda et alternativ, NIPT-testen, ble lansert i 2017, og er tatt i bruk som oppfølgingsprøve etter KUB-testen. Den vil for noen kunne erstatte fostervannsprøve.

Abortrisiko ved fostervannsprøve

Tidligere har alternativet til KUB-testen vært fostervannsprøve. Den blir utført fra uke 15 av svangerskapet, og du får svar etter to og en halv til fire uker. En fostervannsprøve kan i følge Ullevål universitetssykehus oppdage alle tilfeller av Downs syndrom, trisomi 18 og trisomi 13, men det følger også med en abortrisiko på en halv til en prosent. KUB-testen kan bare si noe om sannsynligheten for at kromosomfeil er tilstede, men den medfører heller ingen risiko for fosteret. 

Forrige side Neste side