Informasjon

Dobbeltest og KUB-test

Temaside om Korona

Abortrisiko ved fostervannsprøve

Tidligere har alternativet til KUB-testen vært fostervannsprøve. Den blir utført fra uke 15 av svangerskapet, og du får svar etter to og en halv til fire uker. En fostervannsprøve kan i følge Ullevål universitetssykehus oppdage alle tilfeller av Downs syndrom, trisomi 18 og trisomi 13, men det følger også med en abortrisiko på en halv til en prosent. KUB-testen kan bare si noe om sannsynligheten for at kromosomfeil er tilstede, men den medfører heller ingen risiko for fosteret. 

Forrige side Neste side