Informasjon

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er diagnostikk av et barn som enda ikke er født. Undersøkelser som brukes kan være ultralyd, blodprøver, fostervannsprøve og morkakeprøve.

Informasjon og tilbud om fosterdiagnostikk får du automatisk dersom du er 35 år eller eldre ved termin eller tilhører spesielle risikogrupper. Tilhører du ikke disse gruppene, er det ingen automatikk i at du får informasjon om mulighetene for fosterdiagnostikk.

I Norge tilbys alle gravide tidlig utralyd i uke 11 til 14. I tillegg får de som er 35 år ved termin tilbud om NIPT for å undersøke om fosteret kan ha en trisomi, det vil si en ekstra kopi av kromosom 13, 18 eller 21. Den gravide velger selv om hun vil benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk.

Alle gravide, uavhengig av alder, som er i en av følgende grupper har rett til genetisk fosterdiagnostikk:

  • Tidlig ultralyd har gitt mistanke om at fosteret kan ha et utviklingsavvik eller NIPT har gitt mistanke om at fosteret har en trisomi.
  • Du eller din partner har tidligere fått et barn eller et foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.
  • Du eller din partner har økt risiko for å få et barn med alvorlige, arvelige sykdommer eller alvorlige utviklingsavvik.

Om du og eventuelt din partner er i en særlig vanskelig livssituasjon der du/dere ikke vil være i stand til å ta den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre, kan dere også få et slikt tilbud. Fastlege, helsestasjon eller lokalsykehus kan henvise deg/dere til et fostermedisinsk senter.

Endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk

I mai 2020 vedtok Stortinget følgende endringer i lovverket om fosterdiagnostikk:

  • Alle gravide skal får tilbud om tidlig ultralyd i uke 11-14.
  • Gravide som er fylt 35 år ved termin tilbys NIPT.

Gravide under 35 år som ikke omfattes av indikasjonene for fosterdiagnostikk (se listen over) men ønsker NIPT, kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv.

Neste side