Informasjon

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er diagnostikk av et barn som enda ikke er født. Undersøkelser som brukes kan være ultralyd, blodprøver, fostervannsprøve og morkakeprøve.

Temaside om Korona

Informasjon og tilbud om fosterdiagnostikk får du automatisk dersom du er 38 år eller eldre ved termin (i løpet av 2021 flyttes grensen ned til 35 år) eller tilhører spesielle risikogrupper. Tilhører du ikke disse gruppene, er det ingen automatikk i at du får informasjon om mulighetene for fosterdiagnostikk.

I følge norske retningslinjer skal gravide tilbys fosterdiagnostikk dersom svaret er ja på et eller flere av disse spørsmålene:

  • Vil kvinnen være 38 år eller eldre ved termin?
  • Har den gravide eller den gravides partner tidligere fått et barn eller et foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik?
  • Har den gravide eller den gravides partner økt risiko for å få et barn med alvorlige, arvelige sykdommer som kan påvises i svangerskapet?
  • Bruker den gravide medisiner som kan skade fosteret?
  • Har ultralydundersøkelse vist tegn på utviklingsavvik/kromosomavvik hos fosteret?
  • Er den gravide, eller paret, i en særlig vanskelig livssituasjon der hun/de mener hun/de ikke vil være i stand til å ta den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre?

I forbindelse med lovendringen i 2020 (se under) pågår det diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt listen over (indikasjoner for fosterdiagnostikk) bør endres ytterligere (sept 2021).

Den gravide velger selv om hun vil benytte seg av tilbudet om fosterdiagnostikk.

Endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk

I mai 2020 vedtok Stortinget følgende endringer i lovverket om fosterdiagnostikk:

  • Alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd i uke 11-14
  • Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 år til 35 år
  • Blodprøven NIPT bør tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder

Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2020, men organiseringen av tilbudet har tatt tid. Det er forventet at gravide over 35 år vil få tilbud i det offentlige i løpet av 2021. Gravide under 35 år som ikke omfattes av indikasjonene for fosterdiagnostikk (se listen over) men ønsker NIPT, kan få utført testen hos enkelte private helsetjenestetilbud, og betaler da denne selv.

Neste side