Informasjon

Fosterdiagnostikk

Temaside om Korona

Hva kan svarene på undersøkelsene føre til?

  • Det er viktig å huske at de fleste prøvene bare kan si noe om risiko for å få et barn med sykdom eller utviklingsavvik
  • Det er en utbredt misforståelse at normale funn er det samme som at man får et friskt barn
    • Dessverre vil ikke de undersøkelsene vi har tilgjengelige i dag kunne gi noen garanti for at barnet er helt friskt
  • Dersom det er store utviklingsavvik eller høy risiko for at fosteret dør i løpet av svangerskapet, kan det være enkelt å velge mellom å beholde barnet eller å få utført abort
  • I de fleste tilfellene vil du/dere få presentert sannsynligheten for at barnet har en bestemt tilstand. Det kan da være vanskelig å bestemme seg for hva som er det beste valget
  • Du har krav på utdypende informasjon og veiledning

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Fosterdiagnostikk, Temaark frå Bioteknologinemnda, Oppdatert januar 2017, www.bion.no
  • Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk, Informasjonsbrosjyre, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet
  • Haugen G, Blaas H-GK, Braaten Ø, Sande R. Prenatal diagnostikk. Veileder i fødselshjelp, 2014.
Forrige side