Informasjon

Fostervannsprøve

Fostervannsprøve, amniocentese, brukes til å få svar på om et foster har kromosomfeil eller andre tegn til medfødte tilstander. Det er en frivillig undersøkelse, det vil si at det er de blivende foreldre som må be om å få tatt prøven.

Temaside om Korona

Fostervannsprøve og morkakeprøve brukes til å få svar på om et foster har kromosomfeil eller tegn til andre medfødte feil. Dette er såkalte invasive tester, prøven tas fra innsiden av kroppen, og prøvetaking er forbundet med økt risiko for spontanabort på om lag 0,5 prosent.

Blant de hyppigste kromosomforstyrrelsene er trisomi. I stedet for to utgaver av samme kromosom, foreligger tre kromosomer. Blant de tre hyppigste typer trisomier barn kan fødes med, er trisomi 21 (Down syndrom), trisomi 18 og trisomi 13. Down syndrom er det vanligste og forekommer hos ett av 700 til 800 fødte barn i Norge. Det er velkjent at sannsynligheten for å få et barn med Down syndrom øker med økende alder hos kvinnen.

Dagens praksis i Norge er at alle gravide over 38 år får tilbud om screening med kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve (kalt KUB). Der hvor testen viser mulig trisomi, vil den gravide få tilbud om en NIPT (non-invasiv prenatal test) eller invasiv diagnostisk test (fostervannsprøve eller morkakeprøve) for bekreftelse.

Hva er fostervannsprøve?

I livmoren ligger barnet og flyter i en pose med fostervann. Fosterhinnene er veggene i denne posen. Ved en fostervannsprøve hentes en liten mengde av fostervæsken ut og analyseres. Prøven tas ved at det føres en tynn nål gjennom mors magehud og fremre vegg i livmoren, og inn til hulrommet med fostervæske. En benytter ultralyd-undersøkelse under hele prosedyren slik at en kan se at nålen ikke kommer borti fosteret.

Animasjon om fostervannsprøve
Neste side