Informasjon

Graviditet og hiv-test

Hiv-test tilbys alle gravide i forbindelse med svangerskapskontrollen, men du bestemmer selv om du vil ta testen.

Informasjonen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet

Frivillig hiv-test

I forbindelse med svangerskapskontrollen tilbys alle gravide en hiv-test. Testen tas samtidig med andre aktuelle blodprøver av gravide, men du bestemmer selv om du vil ta testen.

Benytt gjerne anledningen til å ta opp mulig risiko for hiv-smitte med legen, jordmor eller helsesøster. hiv-infeksjon er meget sjelden blant kvinner i Norge. Viruset forårsaker imidlertid den alvorlige og livstruende sykdommen aids.

Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det. Det gjelder totalt sett i hele det norske samfunnet.

Hiv kan overføres fra mor til barn

Siden hiv kan overføres fra mor til barn i svangerskapet, under fødselen eller gjennom morsmelk/amming, er det viktig for den gravide å vite om hun er smittet. Gravide kvinner som får påvist hiv-smitte (positiv hiv-test), trenger riktig medisinsk oppfølging. Dersom svangerskapet gjennomføres, kan det tas forholdsregler for å redusere faren for at barnet blir smittet. Barnet vil også trenge nøye oppfølging etter fødselen.

Hiv-test resultatet

Hiv-smitte fører til at kroppen danner antistoffer mot viruset. Hiv-testen er en undersøkelse som viser om det finnes slike antistoffer i blodet - om man er hiv-positiv. En sjelden gang kan denne blodprøven gi et usikkert resultat. Som regel er vedkommende da ikke smittet. For å avklare dette tas en ny blodprøve.

Prøveresultater som viser at antistoffer ikke er påvist (negativ hiv-test), blir vanligvis ikke meddelt den gravide, om ikke annen avtale er gjort.

Stikkord

  • Si fra om du ikke ønsker hiv-test
  • Samleie uten kondom er den vanligste smittemåten for hiv
  • Hiv er viruset som forårsaker aids
  • Årlig påvises 15-20 nye tilfeller med hiv-positive kvinner i Norge. Noen av disse er gravide
  • Hiv-positive mødre og deres barn trenger god medisinsk oppfølging

Spørsmål om hiv-aids?

  • Snakk med lege eller sykepleier
  • Be om informasjonsmateriell
  • hivNorge