Informasjon

Hemoglobin

Hemoglobin er synonymt med det vi kaller blodprosenten. Måling av hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og gir nyttig informasjon om en pasients tilstand.

Hva er hemoglobin?

Hemoglobin (Hb) er den oksygenbærende delen i de røde blodcellene. Hemoglobin er et protein som frakter oksygen i blodet fra lungene og ut til alle kroppens organer og vev, og som transporterer karbondioksyd fra organene og vevene tilbake til lungene. 

Mange kjenner til uttrykket "blodprosent". Når vi skal finne blodprosenten, er det mengden hemoglobin vi måler. Ved hjelp av en tabell kan mengden Hb omregnes til prosent. I dag er "blodprosenten" et utrykk som vi prøver å unngå. Vi foretrekker å oppgi tallverdien med enhet g/dL.

Når måles hemoglobin?

Hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og gir nyttig informasjon om en pasients tilstand. Hvis en hemoglobinmåling viser at hemoglobinnivået er lavere enn normalt, så betyr det at du har et lavt antall røde blodceller, du har anemi. Anemi kan ha mange forskjellige årsaker som vitaminmangler, blødning og kronisk sykdom.

Måling av hemoglobin gjøres av flere grunner: 

 • For å sjekke helsetilstanden din. Legen måler hemoglobin som en del av en fullstendig blodsjekk med måling også av antall røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. Disse prøvene inngår ofte i den rutinemessige sjekken av helsetilstanden din.
 • For å diagnostisere en medisinsk tilstand. Legen vil måle hemoglobin hvis du føler deg slapp, sliten, er kortpustet eller føler deg svimmel. Disse symptomene og tegnene kan skyldes anemi eller polycytemia vera (foreligger for høy Hb). En hemoglobinprøve vil hjelpe til å diagnostisere disse tilstandene.
 • For å følge en medisinsk tilstand. Hvis du har fått diagnosen anemi eller polycytemia vera, vil legen bruke hemoglobinprøven til å følge din medisinske tilstand i behandlingen.

Det kreves ingen spesielle forberedelser for å måle hemoglobinet ditt. Blodprøven tas enten som et lite stikk i fingeren eller, dersom det skal tas andre prøver også, fra en vene albuebøyen. Hemoglobinresultatet foreligger i løpet av sekunder.

Normalområdene for hemoglobin

 • Barn til og med 12 år:
  • Ved fødselen, 0 - 1 mnd: 14,5 - 22,0 g/dL
  • 2 - 12 måneder: 10,0 - 13,5 g/dL
  • 1 - 12 år: 11,0 - 14,0 g/dL
 • Menn:
  • 13,4 - 17,0 g/dL
 • Kvinner:
  • 11,7-15,3 g/dL
  • Gravide har 5-10 prosent lavere verdier

Tolkning av hemoglobinresultatet

Lave verdier

Hvis hemoglobinverdien er lavere enn normalt, har du anemi. Tilstanden ses hyppigst på grunn av jernmangel (kraftige menstruasjoner, tarmblødning, mangelfullt jerninntak), men den kan også skyldes mangel på vitamin B12 eller folat. Ved en større, akutt blødning kan det ta opptil 12 timer før hemoglobinverdien begynner å falle.

Lave verdier ses ofte i forbindelse med andre sykdommer som kronisk betennelse, nyresvikt, leversvikt, alkoholisme, lavt stoffskifte, leukemi (blodkreft) og andre blodsykdommer.

Blant innvandrere ses hyppig en arvelig betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) (se talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi.

Gravide får normalt lave verdier som følge av større opptak av væske i blodet, det vil si at blodet tynnes ut. 5-10 prosent lavere hemoglobinverdier måles hos gravide.

Høye verdier

Kan skyldes:

 • Polycytemia vera - en tilstand der beinmargen produserer for mange røde blodceller.
 • Ved inntørking (dehydrering, lite væske i kroppen) blir hemoglobin relativt forhøyet. Den høye verdien vil normalisere seg ved tilstrekkelig væsketilførsel og gjenoppretting av væskebalansen.
 • Lungesykdom - ved nedsatt lungefunksjon vil kroppen kompensere dette ved å øke produksjonen av røde blodceller.
 • At du bor høyt over havet, for eksempel over 2000 meter. Der er luften tynnere, den inneholder mindre oksygen. Kroppen reagerer da med å øke antallet røde blodceller for å øke kapasiteten til å frakte oksygen i kroppen.
 • Storrøyker.
 • Etter alvorlige forbrenninger.
 • Etter ekstreme fysiske anstrengelser.

Videre utredning

Hvis hemoglobinet er over eller under det normale, vil legen foreta en videre utredning med andre blodprøver for å finne den underliggende årsaken

Vil du vite mer?