Informasjon

Hemoglobin

Hemoglobin er synonymt med det som kalles blodprosenten. Måling av hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og er nyttig informasjon om en pasients tilstand.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hva er hemoglobin?

Hemoglobin (Hb) er den oksygenbærende delen i de røde blodcellene. Hemoglobin er bygd opp av protein og jern, og måten disse komponentene henger sammen på, avgjør hvor mye oksygen som blir bundet til de røde blodcellene. Mennesket er avhengig av disse strukturene for å ta opp og bruke luften vi puster hensiktsmessig. De røde blodcellene transporterer oksygen fra lungene rundt i kroppen slik at alle organer får tilstrekkelig med oksygen.

Mange kjenner til uttrykket "blodprosent". Når vi skal finne blodprosenten, er det hemoglobin vi måler. Ved hjelp av en tabell kan mengden Hb omregnes til prosent. I dag er "blodprosenten" et utrykk som vi prøver å unngå. Vi foretrekker å oppgi tallverdien med enhet g/dL.

Når måles hemoglobin?

Hemoglobin brukes mye innenfor medisinen og er nyttig informasjon om en pasients tilstand. Det finnes for øvrig noen tilstander hvor denne prøven er helt nødvendig å bruke:

 • Diagnostikk og kontroll av anemi (blodmangel).
 • Diagnostikk og kontroll av polycytemi. Dette er en sykdom med svært høye hemoglobinverdier, og hvor det høye nivået kan føre til svært alvorlige situasjoner for pasienten.
 • Kontroll av pågående blødninger.

Hva er normalområdene for hemoglobin?

 • Barn til og med 12 år:
  • Ved fødselen, 0 - 1 mnd: 14,5 - 22,0 g/dL
  • 2 - 12 måneder: 10,0 - 13,5 g/dL
  • 1 - 12 år: 11,0 - 14,0 g/dL
 • Menn:
  • 13,4 - 17,0 g/dL
 • Kvinner:
  • 11,7-15,3 g/dL
 • Gravide har 5-10% lavere verdier

Hvordan skal resultatene tolkes?

Det kan ta helt opptil 12 timer før hemoglobin (og erytrocyttallet og hematokritten) faller etter en større, akutt blødning.

Lave verdier

Anemi (blodmangel) defineres som hemoglobinverdier under nedre normalområde. Tilstanden ses hyppigst på grunn av jernmangel (kraftige menstruasjoner, tarmblødning, mangelfullt jerninntak).

Lave verdier ses ofte i forbindelse med andre sykdommer som kronisk betennelse, nyresvikt, leversvikt, alkoholisme, lavt stoffskifte, leukemi (blodkreft) og andre blodsykdommer.

Blant innvandrere ses hyppig en arvelig betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) (se talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi.

Gravide får normalt lave verdier som følge av større opptak av væske i blodet, det vil si at blodet tynnes ut. 5-10% lavere hemoglobinverdier måles hos gravide.

Høye verdier

 • Polycytemi, økt antall røde blodceller.
 • Ved inntørking (dehydrering, lite væske i kroppen) får du en relativt forhøyet verdi. Denne vil gå tilbake ved tilstrekkelig væsketilførsel

Vil du vite mer?