Informasjon

Graviditet og røntgenstråling

Røntgenbilder i svangerskapet bør unngås, men regnes som svært lite skadelig for embryo og foster.

Stråledoser

Mengden røntgenstråler som tas opp i morens kropp eller i embryoet/fosteret angis i måleenheten mGy, eller milligray (embryo = det tidlige fosteranlegget). Det er ikke utført undersøkelser på foster, men det er målt stråleopptak i livmor. Man antar at stråledosen til fosteret er lik den som livmoren utsettes for.

Fordi embryo eller fosteret er beskyttet i livmoren, blir strålingsdosen som embryo utsettes for lavere enn den dosen som moren eksponeres for. Imidlertid, embryo og foster er spesielt sårbare for ioniserende stråling og helsekonsekvensene av eksponering kan være alvorlige, selv om strålingsdosen er for lav til å bety noe for moren.

Generelt ser det ut til at grensen mellom farlig og ikke-farlig stråledose ligger ved 100 mGy. Som et eksempel kan nevnes at et vanlig røntgenbilde av lungene hos mor fører til en stråledose på mindre enn 0,01 mGy, altså mindre enn en titusendel av farlig dose.

I følge Statens Strålevern er dosene fra røntgendiagnostikk relativt lave og risikoen forbundet med dem er veldig liten sammenlignet med den direkte gevinsten pasienten får i form av en forbedret mulighet til å stille riktig diagnose. Den "riktige" dosen for en gitt røntgenundersøkelse er hovedsakelig den laveste dosen som er nødvendig for å stille den riktige diagnosen. Det viktigste er at røntgenundersøkelsen er berettiget, det vil si at den har en klar medisinsk gevinst samtidig som det benyttes en så lav dose som mulig uten at det går utover den diagnostiske verdien. I de aller fleste tilfeller vil risikoen for pasientens helse være større dersom man ikke utfører røntgenundersøkelsen, enn den lille risikoen strålingen vil medføre

Neste side