Informasjon

Normal svangerskapskløe

Kløe mens man er gravid, er ikke uvanlig. I de fleste tilfeller dreier det seg om normal svangerskapskløe, men det er viktig å utelukke underliggende sykdom.

Kløe i svangerskapet kan skyldes normale hudforandringer, hudsykdommer eller svangerskapsrelaterte indremedisinske sykdommer.

Hva er normal svangerskapskløe?

Svangerskapet fører til normale (fysiologiske) forandringer i huden, forløpet av kroniske hudsykdommer kan endres under svangerskap, og det finnes hudlidelser som er spesifikke for svangerskapet. I tillegg til utslett er kløe det vanligste symptomet ved disse hudtilstandene.

"Normal" svangerskapskløe er vanlig. Studier viser at 20 til 40 prosent av alle gravide får plager med kløe i svangerskapet, hyppigst i tredje trimester. Kløe i huden oppstår på grunn av normale (fysiologiske) forandringer som tørr hud og økt strekk på huden. Høye konsentrasjoner av svangerskapshormoner er sannsynligvis også medvirkende.

Symptomer

Typisk for fysiologisk kløe er at det ikke foreligger utslett bortsett fra tørr hud og oppskrapninger på grunn av kløen. Svangerskapsrelatert hudsykdom derimot har ofte karakteristiske utslett. Kløe kan påvirke søvn og livskvalitet og kan føre til eller forverre depresjon.

Diagnosen

Normal svangerskapskløe er den vanligste årsaken til kløe i svangerskapet. Diagnosen stilles ved å utelukke andre årsaker til kløe i svangerskapet.

Et kløende utslett utelukker svangerskapskløe - vanlige forklaringer er da atopisk eksem, allergisk kontakteksem eller noen ganger psoriasis - sykdommer som kvinnen har hatt før hun ble gravid. Heftig kløe på magen med utbrudd av røde prikker og vabler, kan være en ufarlig hudsykdom (PUPPP - pruritic urticaria papules and plaques of pregnancy) som forsvinner etter fødselen. Større blemmer kan være forenlig med hudsykdommen svangerskapspemfigoid.

Hos noen er forklaringen på kløen trange galleganger inne i leveren (intrahepatisk kolestase). Tilstanden gir kløe i siste trimester, typisk mest intens kløe i håndflater og fotsåler, og verst om natten. Blodprøver vil avdekke forhøyede leververdier.

Akutt fettlever i svangerskapet er en sjelden tilstand. Det forekommer fire til seks tilfeller årlig i Norge. Tilstanden utvikler seg raskt over få dager til alvorlig leversvikt karakterisert ved nedsatt allmenntilstand, kvalme, hudkløe, etter hvert tap av matlyst og gulsott.

Kroniske leversykdommer som virushepatitter, primær biliær cirrhose og primær skleroserende kolangitt gir også plagsom hudkløe.

Behandling

Den beste måten å behandle kløende hud på under svangerskapet er å bruke rikelig med fuktighetskrem og unngå at huden blir tørr. En mild såpe kan også forhindre at huden føles for tørr. Noen gravide opplever at et varmt bad tilsatt "lindrende" remedier som havregryn, demper kløen.

Hvis du bruker fuktighetskrem, sørg for å smøre deg inn rett etter at du kommer ut av dusjen/badekaret mens huden din enda er våt. Det vil gjøre det lettere for huden din å absorbere mer av fuktighetskremen og lindrer kløen bedre enn om du bare smører den på når huden er tørr. Noen hevder at å smøre inn magehuden med fuktighetskrem kan bidra til å minske sjansen for strekkmerker eller omfanget av dem.

Kløedempende midler, antihistaminer, kan være aktuelle å bruke. Ta opp dette med legen din.

Prognose

Prognosen for normal svangerskapskløe er god. Tilstanden går over kort tid etter fødselen og disponerer heller ikke for andre sykdommer senere.

Vil du vite mer?