Enkel

Spontanabort

Spontanabort defineres ved at svangerskap går til grunne før uke 22 eller fosteret veier under 500 gram. Spontanabortene kan deles inn i de tidlige, som skjer før utgangen av 12. svangerskapsuke, og de sene som skjer fra og med uke 13 i svangerskapet.

Gjentatte spontanaborter rammer cirka en prosent av alle par, mens 25-50 prosent av alle par opplever en eller flere sporadiske aborter. Det er usikkert hva som fører til at noen kvinner opplever gjentatte spontanaborter. Ekspertene mener at de viktigste forklaringene er forandringer i arvematerialet (genfeil, kromosomfeil), fysiske feil, infeksjoner, hormonfeil, immunologiske eller uforklarlige årsaker.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 1

Søkeord: abort, spontanabort, gjentatte aborter