Enkel

Alkohol i svangerskapet

Alkohol er en risikofaktor både i svangerskapet og om du ammer. Mekanismene for alkoholiske fosterskader er ennå ikke klarlagt, men det ser ut til at store enkeltinntak er mer skadelige enn samme inntak fordelt over for eksempel et døgn. Noen sikker nedre grense for alkoholinntak under svangerskapet er heller ikke kjent. Det anbefales derfor totalavhold.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: alkohol og graviditet, alkohol og amming, alkohol og fosteret