Enkel

Allergi og svangerskap

Sped- og småbarnsforeldre er opptatt av hva de kan gjøre for å forebygge at deres barn utvikler matvareallergi. Mange er usikre på hva som er best for barnet. Også blant helsepersonell er det usikkerhet omkring disse spørsmålene.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: allergi, matvareallergi,