Enkel

Amming og bruk av hasj

Det er for få studier tilgjengelig om amming og cannabis til at det kan trekkes sikre konklusjoner. I fravær av slike data blir bruk av cannabis i ammeperioden frarådet. Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken. Rusmidler kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at det kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: hasj, cannabis, marihuana, narkotika