Enkel

Arbeidsmiljø og graviditet

Arbeidsmiljøloven har som formål å beskytte arbeidstakerne. Ifølge denne loven er arbeidsgiver pålagt å vurdere om påvirkningene på arbeidsplassen er av en art som kan gi risiko for forplantningsskade på barnet. Dersom det er skadelige påvirkninger i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver sørge for nødvendige verne- og sikkerhetstiltak.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: arbeidsmiljø, arbeidsplass, arbeid, kjemikalier, stråling