Enkel

Astma og graviditet

En tredjedel av gravide kvinner med astma vil oppleve en forverrelse av sine luftveissymptomer, en tredjedel vil oppleve bedring i symptomene og en tredjedel vil ikke merke noen endringer. Astma er en komplikasjon i fem prosent av svangerskapene. Ubehandlet astma øker risikoen for fosterdød, svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Det er derfor viktig å sørge for god behandling av astma under svangerskapet.

Behandlingen er den samme som blir gitt ved astma utenom svangerskapet. Det er særlig viktig å unngå aktiv og passiv røyking. De som ikke behandles med steroider, får barn som i gjennomsnitt har 25 prosent lavere fødselsvekt enn de som behandles. Gravide med astma trenger, og skal ha, tett oppfølging både gjennom svangerskapet og etter fødselen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: astma,