Enkel

Assistert befruktning

Primær infertilitet kalles tilstanden dersom kvinnen aldri har vært gravid. Sekundær infertilitet når kvinnen vært gravid tidligere. Hos unge, friske par er sannsynligheten for å oppnå befruktning i løpet av en menstruasjonsperiode 20-25 prosent og i løpet av ett år omtrent 90 prosent. Etter som årene går, reduseres kvinnens evne til å bli gravid og risikoen for spontanabort øker. Etter 35-årsalderen faller andelen av vellykkede behandlinger av barnløshet markant.

Assistert befruktning, inseminasjon, innebærer at sæden plasseres i kvinnens livmor for å bedre sjansen for befruktning. Dette skjer etter nøye kartlegging av tidspunkt for eggløsning. Kvinnen kan i tillegg få hormonbehandling. I enkelte tilfeller forbehandles sæden slik at den blir mer befruktningsdyktig. Dette kan blant annet være aktuelt ved nedsatt sædkvalitet og ved forhold som hindrer paret i å få gjennomført et normalt samleie. I enkelte tilfeller kan donorsæd (sæd fra en annen mann) benyttes hvis paret ønsker det.

Se mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Før graviditet

Søkeord: kunstig befruktning, befruktning, infertilitet, barnløshet, inseminasjon