Enkel

Blødning etter fødsel

Det er normalt at den fødende kvinnen blør i forbindelse med fødselen. Blødning under 500 ml oppfattes som normalt. Blødning over 500 ml oppstår hos omtrent 10 prosent de fødende, mens en alvorlig blødning over 1000 ml forekommer hos 1-2 prosent. Det finnes flere årsaker til blødning etter fødselen. Den vanligste årsaken er at livmoren er slapp, ikke trekker seg sammen som den skal, og at det blør vedvarende fra området der morkaken har vært. Massiv blødning som gjør det nødvendig å fjerne livmoren, skjer hos omtrent 0,2 per 1000 fødsler i Norge. I Norge er større blødning etter fødsel meget sjelden årsak til at man må fjerne livmoren eller at den fødende dør. Rask diagnose og behandling gir et godt resultat.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Fødsel og etter fødsel

Søkeord: blødning etter fødsel, postpartum blødning