Enkel

Blødning i svangerskapet

Søkeord: vaginalblødning, skjedeblødning, blødning fra skjeden, blødning

Blødning under graviditeten kan ha mange ulike årsaker som kan arte seg på forskjellige måter. 20-30 prosent av kvinner som føder til termin, har opplevd blødninger tidlig i svangerskapet. I de fleste tilfeller er blødninger tidlig i svangerskapet ufarlige, mens blødninger senere i svangerskapet alltid bør føre til legekontakt.

Blødning i 1. trimester er vanligvis implantasjonsblødning, en truende abort, en spontanabort eller svangerskap utenfor livmoren. Blødning i 2. trimester er klart sjeldnere. Blødninger i 3. trimester skal alltid vurderes som mulig alvorlig.

Implantasjonsblødning. En vanlig og ufarlig årsak til blødning helt tidlig i svangerskapet er implantasjonsblødning - at du blør litt når det befruktede egget fester seg i livmorens slimhinne.

Spontanabort. Blødning fra skjeden og menstruasjonsliknende smerter, særlig i tidsperioden 6.-12. svangerskapsuke, er oftest tegn på en uungåelig abort. Rester av svangerskapet kan da ofte ses som klumper og hinnerester i blodet. Vi regner at 10-15 prosent av alle påbegynte svangerskap ender med spontanabort. Trolig ender halvparten av alle befruktninger i abort, men dette skjer så tidlig i graviditeten at kvinnen ikke er klar over at hun er gravid. Tap av foster er vanligst i de første 6-12 ukene av svangerskapet, og andelen spontane aborter går ned med økende varighet av svangerskapet.

Svangerskap utenfor livmoren. Opplever du blødninger som kommer sammen med vage, takvise smerter, og der smertene tiltar i intensitet og blir til meget sterke smerter, må du straks kontakte lege. Dette er tegn på svangerskap utenfor livmoren. Tilstanden er forholdsvis sjelden, men den kan bli alvorlig.

Forliggende morkake. En morkake som ligger foran skjedeåpningen, kan gi blødninger etter ca. 20. uke og oftest omkring 30. uke. Tilstanden er sjelden forbundet med smerter, men den kan øke risikoen for å føde for tidlig. Hos de fleste er fødselskanalen bare delvis dekket, og de kan føde normalt. Hos enkelte dekker morkaken hele fødselskanalen. For disse er keisersnitt nødvendig. 5-6 prosent av gravide har forliggende morkake på den vanlige ultralydundersøkelsen. Ved fødselen har morkaken flyttet seg hos de fleste, og bare 1 prosent har fortsatt forliggende morkake. Dersom ultralydundersøkelsen har vist at morkaken er forliggende, planlegges det ny ultralydkontroll omkring 30.-32. uke.

For tidlig morkakeløsning. Blødninger mot slutten av svangerskapet kan være tegn på for tidlig morkakeløsning. Livmoren er da stram og øm, og det er vanlig med smerter. For tidlig morkakeløsning oppstår i 1-4 prosent av alle svangerskap. Tilstanden er den vanligste årsaken til alvorlig blødning fra skjeden sent i svangerskapet, og i 10-30 prosent av tilfellene fører dette til fosterdød. Om du opplever disse symptomene, må du straks kontakte lege eller sykehus.

Vasa previa - forliggende blodårer. Forårsaker smertefri blødning som starter når fødselshinnene brister. Blodet kommer fra fosteret. Vasa previa kalles det når blodårene ligger i den delen av fosterhinnen som ligger mellom fosteret og utløpet av livmoren. Når fosterhinnene brister, eller når hinnene rives over for å stimulere til rier, kan disse blodårene revne og forårsake blødning. Dette kan også skje under fødselen når disse ubeskyttede blodårene blir skviset og klemt. Dette kan føre til livstruende blødninger. Rask inngripen er avgjørende for at fosteret skal overleve.

Andre sjeldne årsaker kan være livmorhalskreft, livmorhalspolypper, livmorhalsbetennelse og betennelse i skjeden. Ukontrollert vekst av morkakeanlegget kan også gi blødninger. Ta alltid kontakt med lege eller jordmor ved blødninger i svangerskapet.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 1 og 3

Søkeord: ammeproblemer, ammevansker, dieproblemer, dievansker,