Enkel

Blodtrykk

Under svangerskapet er blodtrykket hos de aller fleste ganske lavt. Det vil si at et litt lavt blodtrykk er normalt. Grunnen til at lege og jordmor alltid måler blodtrykket, er for å fange opp de som måtte ha for høyt blodtrykk. Et forhøyt blodtrykk defineres som et trykk høyere enn 140/90. Om det påvises et forhøyet trykk, må lege/jordmor avklare om det foreligger svangerskapforgiftning. Det er en tilstand karakterisert ved forhøyt blodtrykk (hypertensjon) og økt utskillelse av protein i urinen. Svangerskapsforgiftning er forbundet med økt risiko for skader både på mor og barn, og ved mistanke om en slik tilstand, vil du bli innlagt sykehuset til observasjon, diagnostikk og eventuelt behandling.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: blodtrykk, BT,