Enkel

Blodtyper

Rhesus er en gruppe antigener (protein på celleoverflaten) som er festet på de røde blodcellene. Et antigen er et stoff som kan føre til at det dannes antistoffer. En slik prosess kalles immunisering. Når antistoffer binder seg til antigener, vil det utløse en allergisk (immunologisk) reaksjon som i verste fall kan være livstruende. De personer som har slike antigener på de røde blodlegemene, kalles rhesus positive, mens de som ikke har dem, kalles rhesus negative. Dette er en medfødt egenskap.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Alle

Søkeord: blodtyper, rhesus, AB0-systemet, blodoverføring, blodtransfusjon