Enkel

Depresjonsfølelse før eller etter fødsel

Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, og tilbakevendende tanker om død er symptomer på fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon er en samlebetegnelse på depresjon under eller etter svangerskap. 1/3 del av fødselsdepresjonene starter under svangerskapet. Amerikanske studier viser at fødselsdepresjon rammer 13 prosent av gravide/kvinner som har født.

I de første dagene etter fødselen er det normalt å føle seg nedstemt og forvirret, uten at dette er en depresjon. Dersom du opplever symptomer på fødselsdepresjon, er det viktig at du kontakter legen din slik at du får hjelp og behandling til å komme deg gjennom og ut av depresjonen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3 og etter fødsel

Søkeord: depresjonsfølelse, nedstemt, nedtrykt, trist, gråt, søvnløs, søvnvansker, deprimert