Enkel

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet kan skape problemer for så vel mor som foster. Lavt blodsukker kan gi føling hos mor. Infeksjoner, særlig i urinveiene, forekommer hyppigere hos gravide med diabetes. Risikoen for spontanabort er økt i første del av svangerskapet. Senere i svangerskapet er risikoen for svangerskapsforgiftning økt, og flere gravide med diabetes føder for tidlig.

Dårlig blodsukkerkontroll i svangerskapet øker risikoen for skader på hjerte, blodårer, nervetrådene, nyrer og netthinnen. Fosteret blir gjerne stort, noe som kan skape problemer under fødselen. Organmodningen kan også være forsinket. I noen tilfelle kan diabetes hos mor føre til veksthemning hos fosteret. Diabetes hos mor er en kjent risikofaktor for medfødte misdannelser. Det gjelder enten det foreligger type 1- eller type 2-diabetes. Risikoen for å få barn med medfødte misdannelser hos gravide med diabetes er funnet å være 5-12% i ulike undersøkelser gjort rundt om i verden.

Vi har lenge visst at god kontroll med blodsukkeret omkring tidspunktet for befruktningen nedsetter risikoen for medfødte misdannelser, men risikoen er likevel høyere enn ved ikke-diabetiske graviditeter. De hyppigste misdannelsene forekommer i hjerte, sentralnervesystemet, nyrer og urinveier. Slike misdannelser kan i mange tilfeller oppdages på ultralyd omkring 20. uke.

Risikoen for komplikasjoner reduseres ved at den gravide med diabetes sørger for god blodsukkerregulering og et strengere kosthold enn ellers.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: diabetes i svangerskapet, type 1-diabetes,