Enkel

Dødfødsel

Dødfødsel defineres av Verdens Helseorganisasjon som fødsel av dødt barn fra og med uke 22. Tidligere død av fosteret betegnes abort. Dødfødsler forekommer heldigvis sjelden. Men når det skjer, vil ofte barnet være dødt før fødselen. Som regel foreligger ingen disposisjoner eller risikoer hos den gravide på forhånd, og vanligvis er det ingen varseltegn.

I en studie fra Oslo og Akershus ble 356 dødfødsler fra og med uke 24 i svangerskapet i perioden 1998-2003 systematisk gjennomgått. I denne perioden var det 4.2 dødfødte per 1 000 fødte barn. Av disse var 31 prosent født av ikke-vestlige kvinner. Faktorer for dårlig svangerskapsomsorg ble identifisert i nær fire av 10 dødfødsler. Dårligst svangerskapsomsorg ble gitt til ikke-vestlige kvinner, det vil si kvinner med opprinnelse utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia.

Karakteristika ved de svangerskap og fødsler som førte til dødfødsel var: dårlig svangerskapsomsorg ved at veksthemning ikke ble oppdaget eller håndtert på rett måte, samt mangelfull håndtering av opphørte fosterbevegelser. Svikt i fødselsomsorgen, hovedsakelig feiltolkning og/eller manglende tiltak ved tegn på problemer hos fosteret eller fremgang i fødselen. Ikke-vestlige kvinner fulgte også anbefalinger fra helsepersonell i mindre grad, ved ikke å følge svangerskapsprogrammet eller følge råd ved risikotilstander. Hos nær halvparten av kvinnene var språkproblemer dokumentert og tolk ble brukt i 29 prosent av tilfellene.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Fødsel

Søkeord: dødfødsel, død,