Enkel

Endetarmsskade

Skjedeåpningen og endetarmsåpningen ligger like ved hverandre. I forbindelse med fødsel kan en rift fra skjedeåpningen og bak til endetarmen medføre at lukkemuskelen til endetarmen rives over (anal sfinkterruptur). Det medfører sviktende kontroll over endetarmen og lekkasjeproblemer (fekal inkontinens), en tilstand som kan medføre betydelige psykososiale problemer. Forekomsten av synlig skade på lukkemuskelen etter vaginal fødsel viser stor variasjon i ulike rapporter, fra 0,4 prosent til 24 prosent. Man antar at det derfor foreligger en underrapportering og et skjult problem ved at alt for få kvinner kontakter helsetjenesten og ber om hjelp mot avføringslekkasje. Slike skader kan repareres ved operasjon.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Fødsel og etter fødsel

Søkeord: endetarmsskade, rektumskade, rift, lukkemuskel, analskade, sfinkterruptur, sphincterruptur, muskelruptur, muskelrift, avføringslekkasje, fødselsskade