Enkel

Febersykdom i barseltiden

Feber over 38°C som strekker seg over minst et døgn og som opptrer i løpet av de 10 første dagene etter fødselen, unntatt de første 24 timene - oppfattes som barselfeber. Tilstanden kan skyldes en rekke forhold, men infeksjon i livmoren er den vanligste årsaken.

Dersom du i løpet av de første ukene etter fødselen opplever feber og slapphet, sammen med smerter og ubehag i nedre del av magen, og illeluktende utflod fra livmoren, kan du ha en livmorbetennelse. Betennelse i livmoren behandles med antibiotika, dvs. medisin som utrydder bakterier. De aller fleste er så lite syke, at behandlingen gis som tabletter. Unntaksvis ved alvorlig sykdom, må behandlingen i starten gis direkte i blodet.

Andre betennelser som kan oppstå i den første tidene etter fødselen, er årebetennelse og sårbetennelse. Ammer du, er det noen som får brystbetennelse. Selv om en brystbetennelse er vanligst de første ukene av ammeperioden, så kan en slik betennelse oppstå også senere.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Etter fødsel

Søkeord: feber, etter fødsel, barsel