Enkel

Akutt fettlever

Økende kvalme og oppkast, magesmerter og vanligvis etter hvert også gulsott som oppstår i løpet av en periode på fra få dager og opptil et par uker, kan være akutt fettlever. Dette er en sjelden sykdom. Årsaken til sykdommen er at små fettpartikler hoper seg opp i levercellene, og derved ødelegger normal leverfunksjon. Det utvikles etterhvert leversvikt og tegn til livstruende sykdom.

Den eneste effektive behandlingen er en rask fødsel. Det vil si at så snart denne diagnosen er stilt, blir det foretatt keisersnitt for å avbryte svangerskapet så raskt som mulig. Sykdomsprosessen stanser da.

Noen trenger langvarig behandling også etter fødselen. Tidligere døde 70-80 prosent av kvinnene som fikk akutt fettlever i svangerskapet. I dag er disse tallene redusert til 7-18 prosent.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært sjelden

Trimester: 3

Søkeord: fettlever

Alarm: Umiddelbare tiltak er påkrevd