Enkel

Flerlingesvangerskap

I et flerlingesvangerskap er det mer enn ett foster i livmoren. Tvillinger er vanligst, og deles inn i eneggede og toeggede. En rekke ting kan tyde på at et svangerskap er et flerlingesvangerskap. Stor vektøkning hos mor, særlig etter uke 20, kan være et tegn på at det er flere enn ett barn på vei.

Ofte er det andre i familien som har født tvillinger. Bruk av medikamenter som skal fremme evnen til å få barn (særlig stimulering av eggløsning), øker sjansen for å føde flerlinger. Ofte kan mor beskrive en følelse av å være større enn i tidligere svangerskap og en følelse av økte fosterbevegelser.

Forekomsten av tvillingfødsler er økende i Norge. Forekomsten av eneggede tvillinger er 4 per 1000 fødsler, mens toeggede tvillinger er 3 ganger vanligere. I Norge forekommer hvert år 5-8 fødsler med mer enn to barn.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: 2 og 3

Søkeord: flerlingesvangerskap, flerlinger, tvillinger, trillinger, eneggede, toeggede