Enkel

Fødselsdepresjon

Rundt 1/3 av alle barselsdepresjoner starter under graviditeten. Depresjon etter fødselen er den vanligste komplikasjonen til fødsel. Kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel. Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon. Symptomene er lik de symptomene som kvinner får ved depresjon utenom svangerskap: Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede seg, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, tilbakevendende tanker om død.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 3 og etter fødsel

Søkeord: fødselsdepresjon, depresjon, selvmordstanker