Enkel

Fødselspsykose

En psykose er en alvorlig sinnsforvirring der den syke "mister kontakten" med den virkelige verden. En fødselspsykose er en psykose som oppstår etter fødselen og som er preget av stemningsendring. En fødselspsykose kan arte seg som mani, alvorlig depresjon eller akutt sinnsforvirring. Tilstanden oppstår vanligvis kort tid etter fødselen, som oftest innen seks uker. Ofte opptrer de psykotiske symptomene - sinnsforvirringen - allerede tidlig i forløpet, og en nokså brå utvikling med uttalte og til dels dramatiske symptomer er ikke uvanlig.

Søvnvansker, angst, forvirring, følelsesmessig ustabilitet, nedstemthet og fortvilelse etter fødselen kan være symptomer på fødselspsykose. Noen ganger vil symptomer som sterk uro, oppstemthet, realitetsbristende forestillinger og hallusinatoriske opplevelser (for eksempel hører stemmer inne i hodet) dominere. Selvmordsimpulser er ikke uvanlig, og sterke aggressive impulser rettet mot barnet forekommer. Eventuelle vrangforestillinger eller hallusinasjoner involverer ofte barnet.

En fødselspsykose oppstår ofte kort tid etter fødselen. Kvinner med kjent bipolar sykdom har en risiko for å utvikle fødselspsykose på opptil 50 prosent hvis det ikke settes i verk gode forebyggende tiltak, mens kvinner med kjent schizofreni har en risiko på omtrent 25 prosent. Fødselspsykose er en akuttmedisinsk tilstand og innleggelse i psykiatrisk institusjon er som regel påkrevd.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Vanlig

Trimester: 3 og etter fødsel

Søkeord: fødselspsykose, sinnsforvirring, psykose, psykotisk, mani, depresjon