Enkel

Forløsning

Forløsning er en betegnelse på selve fødselen. Hos de aller fleste forløper fødselen udramatisk, og det er behov for lite hjelp til å forløse, få ut baranet. Av og til velger man å hjelpe til under fødselen for å få barnet raskere ut. Årsakene til dette kan være mange, og i de fleste tilfellene foregår dette helt udramatisk. Dersom det vurderes at en vanlig, spontan fødsel utgjør en større risiko for mor og barn enn et forløsende inngrep, iverksettes "operativ forløsning". En kan dele disse i to, assistert vaginal forløsning og keisersnitt.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: Fødsel

Søkeord: tang, vakum, vakuum, episiotomi, klipping, fødsel