Enkel

Fosterbevegelser

Omtrent halvveis i graviditeten vil den gravide kunne begynne å merke liv. Førstegangsfødende omkring uke 20, kvinner som har født tidligere, omkring uke 18. Det er imidlertid flere ukers variasjonsbredde - noen merker liv tidligere, andre senere. I starten beskrives det som en fornemmelse av "luftbobler i magen". Etter hvert blir det tydeligere at det dreier seg om bevegelser hos fosteret. I siste del av graviditeten er bevegelsene ganske kraftige.

Fosterets "livlighet" varierer, gjennom døgnet og fra dag til dag. Noen foster er mer livlige enn andre. Bortfall av fosterbevelser hos et foster som til vanlig har gitt stadige tegn til liv, en klar endring fra det mønsteret som har vært, bør føre til kontakt med lege eller jordmor.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Svært vanlig

Trimester: 2 og 3

Søkeord: fosterbevegelser, liv, bevegelse, spark