Enkel

Fostervekst, avvik

Dersom magen vokser mye mindre eller mye mer enn forventet, bør du diskutere dette med legen din eller jordmor. Avvikende fostervekst oppdages ellers på svangerskapskontroller. Årsaken til at lege eller jordmor tar mål av livmoren, er nettopp for å vurdere fosterets vekst.

Dårlig regulert diabetes kan gi stort barn. For mye eller for lite fostervann kan også ha en innvirkning på veksten. Det samme gjelder flerlingesvangerskap, svangerskapsforgiftning, at mor er syk under graviditeten, misbruker rusmidler eller har en spiseforstyrrelse. At mor selv er liten av størrelse, og har hatt lav fødselsvekt, kan også ha en innvirkning.

Dersom kontroll hos fastlege eller jordmor avslører avvikende vekst, henvises du til fødeavdelingens poliklinikk. Alt etter hva man finner ved undersøkelser her, blant annet ultralyd, vil den videre kontrollen i svangerskapet og av fosterets vekst være et samarbeid mellom fødeavdelingen og primærlegen.

Les mer her:

Koder

Hyppighet: Sjelden

Trimester: Alle

Søkeord: vekstforstyrrelser, vekstøkning, vekststans, vekstnedgang, vekstreduksjon, avvikende fostervekst, SF-mål